Profetiskt: Pastor Brian 14/7 MISSLYCKANDE PÅ VÄG MOT JERUSALEM

<< Tillbaka

MINA TANKAR

Jag uttryckte i min förra kommentar att alla tecken är viktiga. Antikens Etiopien/ Kush kan ha blivit underkuvade, vi kanske betraktar EU:s sönderfall, och vi kanske ser scenen förberedas för att en viss diplomatsenior från EU ska komma till Jerusalem. Den enda som är viktig, är någon från EU som kommer att genomföra Förödelsens Styggelse, och han kommer inte att svara inför Obama, utan bara inför sig själv.

Den misslyckade fredsprocessen sätter ännu större press på Israel att dra sig tillbaka till 1967 års gränser. Kvartetten kunde inte hitta något som parterna kunde enas om. Detta i sig själv kommer  att vara olycksbådande för Israel. Spana efter att sommarstriden om Jerusalem fortsätter, och när världen sätter press på Guds folk, så kommer hans domar att fortsätta falla över världen. Tiden är inne nu, för att ta emot Kristus, för framtiden ser mörk ut på denna planet, men var vid gott mod. Han har övervunnit världen.
// Broder Brian

NYHETSLÄNK

”Båda parterna hyste ett flertal invändningar mot Washingtons förslag, vilket ledde administrationen till slutsatsen att ingendera var beredd att återuppta samtalen. Amerikanerna beslöt sig därför att nöja sig med ett uttalande av Kvartetten, som bara innehöll en enda riktig nyhet – kungörelsen att man ska sända ett team av diplomatseniorer, som ska hålla en ny omgång samtal i Jerusalem och Ramallah, och personligen rapportera tillbaka till Obama.” >>

________________________________________________________________________________