Profetiskt: Pastor Brian 18/2 September ...

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

September är månaden det gäller. Alla händelser vi ser idag leder fram till den mest händelserika höst (vår på södra halvklotet) som vi kanske någonsin sett. För det första, kommer palestinierna att få sin stat på det ena eller andra sättet, enligt EU och andra källor. För det andra, kommer palestinierna att hålla val sent till sommaren eller in i september. För det tredje, kommer Egypten att hålla sitt val i september. Dessutom, kommer UNSC att mötas vid den årliga Generalförsamlingen i New York, och Mellanöstern kommer att stå som första punkt på dess agenda. Slutligen, inleds Rosh Hashanah, det judiska nyåret, med sina heliga dagar som sträcker sig över några höstveckor, i den senare delen av september. Ja, september nalkas snart, och det kommer att bli händelserikt, och händelserna vi ser idag leder fram till en möjlig profetisk explosion till hösten.

Israel är helt omringat av fiender. De två fredsavtalen, med Egypten och Jordanien, är mer bräckliga än någonsin, och en del säger att de nu är icke-existerande. Hizbollah kontrollerar Libanon, sannolikt även Egypten och Bahrain, och har nu siktet inriktat på Jordanien. Satan omringar den judiska staten som aldrig förr, medan Västvärlden sitter vid sidan om, och låter det ske. Detta är värre än Chamberlain, den ökände brittiske premiärministern som hjälpte Hitler till makten genom sin ’fredliga’ ideologi. Obama, EU och den industriella världens låt-gå-attityd gentemot ett islamsikt maktövertagande i Mellanöstern kommer inte bara att leda till judeförföljelse, utan även förföljelse av kristna i mycket högre grad än tidigare. Bitarna är på plats, och frågan är hur förödande kommer september att bli för det judiska folket?

Javier Solana finns fortfarande i bakgrunden, och deltar i ceremonier och viktiga policymöten. Om Catherine Ashton avgår från sin post, och Solana kommer tillbaka, så är det nästan som om han återuppstod från döden - den politiska döden. Jag vet inte om man kan t det som ett ’sår som blir helat’ (se nedan), men vi får behålla ett öppet sinne i de här frågorna. Dessutom är Tony Blair i Mellanöstern en hel del, men om han ska bli aktuell som antikrist-typ, så måste han driva igenom ett [nytt] förbund. Så har ännu inte skett. Därför återstår ännu många obesvarade frågor, som vi måste vänta på.

Slutligen, så börjar inflationen på att krypa upp, och i vissa fall att rusa upp, i delar av världen. Inflationen i USA är värre än vad regeringen vill tillstå. Det är talande att dollarn fortsätter att dala i värde, och i vissa fall har oljan sjunkit, men gaspriserna stiger. Vissa dagar är annorlunda än andra, men jag har märkt att så är fallet mer än det borde vara. Detta säger mig att inflationen håller på at bli allvarlig i Västvärlden. Uppenbarelseboken talar om hyperinflation, och det är det som kommer att skaka om världens nationer, och föranled Odjurets Märke. Så många tecken, och Israel i centrum av alltihop. September… // Broder Brian

BIBELLÄNK

Uppenbarelseboken 13:1-9 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

NYHETSLÄNKAR

Försvarsminister Ehud Barak besökte i tisdags gränsen mot Libanon, där han sa att Israel måste hålla beredskapen uppe vid dess norra gräns. Hizbollahs religiöse ledare Hassan Nasrallah kallade ’islamiska motständskämpar’ att ’stå redo för den dag då Libanon tvingas i krig’. ’Ledarskapet för motståndsrörelsen kommer att be dem ta kontrollen över Galliléen’, sa Nasrallah. >>

Mikati valdes av Hizbollah till ny premiärminister över Libanon, efter att gruppen avträtt förre premiärministern Saad Hariris regering. Han är dessutom angelägen om goda relationer med Washington.>>

Ashton uttryckte sin tro på att en överenskommelse fortfarande är möjlig, trots dödläget i fredssamtalen. ’Det (september) är en tidsram som alla skrivit under på’. ’Jag tror vi måste försöka att uppnå det målet’.>>