Profetiskt: Pastor Brian 20/3 - 11 LIBYEN, ISRAEL, MEDLAREN

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Libyen står omnämnd som en av nationerna i Gog/Magog –alliansen som kommer att attackera Israel i den sista tiden, vilket tyder på att ett anti-israeliskt ledarskap kommer att träda fram i Libyen. Ledarskapet, i sin nuvarande form eller inte, kommer att ha militär makt att förenas i alliansen mot Israel, så jag misstänker att det militära hotet från NATO kommer att vara begränsat i omfång. USA var också väldigt sena att (re-)agera på den libyska krisen, vilket gav utrymme för de europeiska nationerna att fylla tomrummet. EU gick till FN, och genom UNSC deklarerades en flygfri zon över Libyen. En förhandlare, någon som företräder en grupp för att agera medlare eller påtryckare, är ombedd att bringa ordning i Libyen.

Det scenario som nu utspelas inför våra ögon kommer högst troligt vara det som innebär att få Antikrist till Israel. Det vill säga om det är dags nu. När kungarna i söder och norr, och arméerna i öst börjar agera hotfullt, och röra sig mot Israel, så kommer UNSC att involveras, skicka en förhandlare, och han kommer att tvinga Israel att pacificera allianserna som går emot henne. Kom ihåg att det alltid är Israels fel, men vi som är troende vet något annat. Jag börjar tro att den förhandlare som skickas till Israel i framtiden kommer att vara Antikrist. Han skulle även kunna vara utrikesminister för EU, EU:s utsände, eller hålla två eller flera positioner. En förhandlare är någon som kallas in av det internationella samfundet för att lösa ett problem. Libyen ger oss en aning om hur världen fungerar under Obama, vilket innebär internationell konsensus, utsända, och antijudiska tongångar. Om Antikrist träder fram under Obamas mandatperiod, kan vi se konturerna till ett möjligt händelseförlopp. En förhandlare sänd av UNSC för att sätta Israel på plats.

Den internationella Kvartetten av Mellanösternförhandlare har dödförklarat fredsprocessen. I april möts de för att bestämma sin version av freden. Om Antikrist kommer att träda fram snart, så håll ögonen öppna för att han är involverad i denna process. Det dokument som ska formuleras till dess kommer att avgöra vad Israel måste göra, innan världen går hårt åt henne. Jerusalem kommer att inkluderas i dokumentet. Dokumentet skulle kunna vara en katalysator för ett sammanbrutet ENP-avtal, eller för ett påtvingat avtal av annat slag. I vilket fall som helst, är vi närmare än någonsin att se profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken uppfyllas.

Japan, Haiti, New Orleans och alla andra katastrofer är sådant som inträffar under historiens lopp. Den stora skillnaden nu är Israel. Israel håller på att tvingas till underkastelse av sataniska krafter. När dessa sataniska krafter växer sig starkare, så kommer katastroferna också att göra det. Människor kommer att bli alltmer kallhjärtade, ilskan kommer att växa, människor kommer att känna sig mer drivna att döda andra, och världen kommer att slungas in i djupare mörker. Vi lever i en tid som profeterna såg för tusentals år sedan. Precis som de profeterade, så kommer mörka tider att förvärras, och det enda hoppet är i Kristi ljus, som kan skönjas i varje troende. Gud älskar dig mer än du någonsin kan förstå, och hans hjärta plågas för hans folk. Han kommer – det säger Skriften. // Broder Brian

BIBELLÄNK Markus 16:15-16 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.”

NYHETSLÄNKAR