Profetiskt: Pastor Brian 22/1-11 ISRAELS HÖGERSVÄNG

<< Tillbaka

MINA TANKAR

Jag har haft tid att smälta nyheterna om den mer högerriktade Israeliska regeringen. Jag tror att premiärminister Netanyahu vet att det inte finns någon stark allierad åt Israel. Ryssland allierar sig med Iran, och Européerna och Amerikanerna vänder sig mot allt som är rätt för den judiska staten. Jag tror att Israel förbereder sig för en unilateral stat, en vräkning av bosättningarna framtvingad av européerna och amerikanerna, och för ett möjligt krig. För en månad sedan förutspådde jag att Labour skulle lämna [regeringen] och at Netanyahu skulle bli styrkt av en högerregering, eller att nyval skulle hållas. Jag förutsåg inte att Barak skulle stanna i regeringen.

Netanyahu och Barak, en centerpolitisk militär, förbereder nu Israel på tuffa tider. Nyheter från de senaste dagarna säger oss att fredsprocessen troligtvis är död, världen förbereder för en [palestinsk] stat, och krig verkar skymta vid horisonten. Jag kan inte säga något absolut, men Kvartettens möte i februari blir viktigare för varje dag. Dessutom utvecklar sig den Iran/ryska alliansen från Hesekiel medan vi skriver.

Palestinierna har satt upp sin flagga vid Washington DC:s diplomatiska högkvarter, och Ryssland vet att Obama inte kommer att vara någon stor försvarare av Israel. Hesekiel 38/39 måste förstås i kontexten av världsaffärer. Israel kommer att få [höra] sitt stridsrop, och det kommer från Herren själv. Joel Rosenberg säger det bäst i sin betraktelse nedan. // Broder Brian

NYHETSLÄNK >>

Stämmer de nya trendriktningarna, inklusive den senaste nyhetsrapporteringen från Moskva och Tehran, med den bibliska profetian i Hesekiel 36-39 och det kommande Gog-Magog-kriget? Vi ska undersöka den frågan i detalj vid ’2011 Epicenter Conference’, och vid ’Josua Fund’s böne- och visionsresa till Israel i maj. Välkomna att, tillsammans med oss, själva studera dessa profetior och aktuella händelser. Under tiden kan ni fundera på detta:

• Enligt den hebreiske profeten Hesekiel, som skrev för över 2500 år sedan, så ska Israel återfödas som land ’i de sista dagarna’. Judar ska återvända till det Heliga Landet efter århundraden av exil, och judarna kommer att återuppbygga de ’urgamla ruinerna’ och få öknen att blomstra. Detta har förstås redan skett, med början på sent artonhundratal, och accelererade den 14 maj, 1948, fram till dags datum.

• Profetian indikerar sedan att Israel kommer att bli [framgångs]rikt i de sista dagarna, innan Gog-Magog-kriget. Det är intressant att, under 2010, så såg Israels ekonomi en tillväxt på 4,5%, och är den snabbast växande ekonomin i den industrialiserade världen för ögonblicket. Dessutom, så ligger Tel Avivs aktiebörs på rekordhöjd. Nu har man funnit massiva mängder naturgas, som potentiellt kan göra Israel ännu rikare under de kommande åren.

• Profetian indikerar också att Israeler kommer att ’leva säkert i landet’, samtidigt som nya, existentiella hot närmar sig på horisonten. Under gångna november, antydde Israels avgående militära underrättelsechef, generalmajor Amos Yadlin, att Israel var säkrare än vid någon annan tidpunkt i dess moderna historia. ”Det nuvarande säkerhetslugnet är oöverträffat”, sade Yadlin till en parlamentskommitté. Trots framväxande och allvarliga hot från Iran och hennes radikalmuslimska allierade, så ånjuter Israel för närvarande en period av anmärkningsvärt lugn i ljuset av fredsavtalen med Egypten och Jordanien, att nästan ingen terrorism kommer från Västbanken, ett relativt lugn i Gaza i efterdyningarna av ’Operation Cast Lead’, relativt lugna gränser mot Libanon och Syrien under de senaste fyra åren, och ett regimskifte i Irak, som ledde till en spirande och förbättrad demokrati. ”Israels avskräckningseffekt är väldigt stor, men det tillfälliga lugnet [i regionala våldsamheter] bör inte missleda någon, för det motsatta är sant. Våra fiender blir allt starkare och bättre beväpnade”, tillade Yadlin.

• Vidare säger profetian att en diktator (som beskrivs i profetian som ’Gog’) kommer att resas upp i Ryssland (som i profetian benämns som ’Magog’) i ’de sista dagarna’, och forma en allians med Iran (Persien). Denna rysk-iranska allians kommer sedan att forma allianser med Turkiet (Gomer), Libyen (Put), Sudan (Cush), och en grupp av andra Mellanösternländer, för att attackera och ta över Israel. Det är detta som gör dagens nyheter särskilt intressanta. ”President Mahmoud Ahmadinejad och hans ryske motpart Dmitry Medvedev kom under ett telefonsamtal överens om att styrka banden mellan deras respektive länder, rapporterade en fransk pressagentur. ”Samtalet kom efter att Ryssland nobbade Irans inbjudan att besöka två kärnkraftverk i den islamska republiken, som öppnats för en grupp utländska diplomater i lördags och söndags. Iran och Ryssland måste alltid förbli ”vänner och kollegor”, som statlig television citerade att Ahmadinejad sagt till Medvedev. ”Den islamiska republiken Iran välkomnar utökade band inom alla områden mellan de två länderna.” På hemsidan står det att ”Medvedev var av samma åsikt.”

• När den rysk-iranska alliansen kommer mot Israel, så kommer den judiska staten finna sig vara internationellt isolerad. Profetian indikerar att inte en enda nation kommer att komma till Israels försvar. Sorgligt nog, så är det precis i den riktningen som trenderna pekar. Relationen Israel – USA är på sin svagaste punkt någonsin på 62 år. Under tiden, så vänder sig de flesta av världens länder mot Israel, eller visar åtminstone väldigt lite intresse. Det finns självklart några nämnvärda undantag. Kanada och Grekland är särskilt varmt allierade med Israel just nu. Men fundera över dessa fakta, från en artikel i ’Jerusalem Post’: ”80 procent av alla Generalförsamlingens resolutioner under 2010, som kritiserat specifika nationer för brott mot mänskliga rättigheter, riktades mot den judiska staten. Endast 6 av de övriga 191 medlemsnationerna i FN mötte någon kritik för mänskliga rättigheter över huvud taget, av vilka en var USA. Och hälften av alla nationsspecifika fördömande resolutioner som någonsin antagits av FN:s Human Rights Council riktar sig mot Israel.”

• Hesekiel indikerar att i sista stund, när allt hopp ser ut att vara ute, så kommer Israels Gud att övernaturligt ingripa till hennes räddning. En fruktansvärd dom kommer då att falla över Israels fiender. Eld ska falla från himlen. En massiv jordbävning och fruktansvärda farsoter kommer också att förtära Israels fiender. Herren säger att Han sedan kommer att utgjuta Sin Ande över Israels hus, och inte längre dölja Sitt ansikte för Sitt folk, eller för världen. Med andra ord, så kommer Israel inte bara att bli fysiskt räddade, utan omåttligt andligt välsignade därtill. I skeendenas mitt kommer mångas ögon att öppnas för Herrens kärlek, Hans nåd, Hans barmhärtighet, Hans makt, och många kommer att komma till en personlig relation med Honom.

Vi kan inte definitivt säga att profetiorna i Hesekiel 38-39 kommer att uppfyllas nu genast, eller ens att Gog-Magog-kriget kommer att hända i vår tid. Men det finns ingen tvekan om att trenderna i Mellanöstern äger en slående likhet med profetiorna, och verkar tyda på att dessa händelser kan ligga närmare än de flesta anar. Utvecklingen denna vecka styrker verkligen den uppfattningen. // Broder Brian