Profetiskt: Pastor Brian 5/6 ÄR ALLT EN SLUMP?

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

För det första, så försvarar Israels premiärminister Netanyahu kraftigt ett enat Jerusalem. Precis som Gud förtäljde de gamla profeterna, så har Jerusalem blivit en stötesten för alla nationer. Världens huvudstäder har berusat sig över den heliga stadens status. När palestinierna i september deklarerar sin egen stat, kommer östra Jerusalem att bli brännpunkten, för till följd av den omröstningen kommer många i världen att avgöra att Israel inte längre får behålla det östra, bibliska Jerusalem. Jag misstänker att detta med tiden kommer att föra Antikrist och hans styrkor in i östra Jerusalem för att befästa ett FN-mandat till stöd för en uppdelning av landet. Detta kommer att vara starten för hedningarnas tid i 42 månader.

Dessutom har många goda kristna undrat om sigillen ännu har öppnats. Jag vill förklara att sigillen kommer att öppnas när Antikrist marscherar in i Jerusalem, och genomför förödelsens styggelse där templet en gång stod. I Daniel läser vi hur troner ställs fram efter att Antikrist drar upp tre horn med rötterna, vilket jag tror är tre nationer inom den Västeuropeiska Unionen. Huruvida den unionen vid den tidpunkten fortfarande existerar, återstår att se, men spelar egentligen ingen roll, för de tre nationerna kommer att vara, eller att ha varit del av den konstellationen. Den Västeuropeiska Unionen kommer att upplösas till sommaren, vilket är okej, för dess makt kommer att överföras till EU, och profetia kommer fortfarande att uppfyllas.

Hur som helst, så är Daniel 7 väldigt snarlikt Upp 5. Efter scenen då tronerna är framställda, och böckerna gjorts redo för dom, så talar Antikrist i Daniel med skrytsamma ord, vilket överensstämmer med tiden då Antikrist kommer att genomföra förödelsens styggelse, och efter det. Om Daniel 7:8-12 korresponderar med Upp 5, så kommer sigillen i Upp 6 att öppnas efter händelserna i Daniel 7. En av böckerna som tas fram är skriftrullen med sju sigill, eller, som vissa föreslår, den lilla bokrullen. Därefter kommer det första, andra, tredje, fjärde, femte, och sjätte sigillet, och så vidare, att hända vid, och efter förödelsens styggelse. I dagsläget ser vi inte sigillen, för de kommer att öppnas under de sista 1260 dagarna innan Kristi återkomst.

Denna sommar skulle kunna vara avgörande. Om Catherine Ashton säger upp sig från sin EU-position, Javier Solana blir återinsatt på sin gamla post för att ersätta henne, september föder en ny stat, östra Jerusalem deklareras icke-israeliskt territorium, så kan händelserna i Daniel 7 och Upp 5 att stå på tur. Om Solana utför en vederstyggelse i östra Jerusalem, på Tempelberget, så skulle han uppfylla profetian. Allt det ovannämnda kanske inte händer innan eller i september, eller ens med de spelare som beskrivits ovan. Vi har bara ett existerande sjuårsförbund, den Europeiska Grannskapspolicyn (ENP), som författades av Javier Solana, och som bekräftade Barcelona Processen. All denna spekulation skulle ändras om i framtiden ett nytt sjuårsförbund upprättas. Till dess, tar vi bara de profetiska vägskyltarna och matchar dem med möjliga världshändelser.

Slutligen, om en generation är livslängden hos dem som levde när Israel blev en nation, så är tiden kort. Stora kyrkoprofiler har genom historien framlagt att jorden bara kommer att vara i den nuvarande tidsåldern i 6000 år, vilket vi hamnar på vid denna tidpunkt. Det är ingen slump att vi matematiskt är vid denna punkt. Det är ingen slump att Jerusalem toppar nyheterna, och det är ingen slump att en utrikesminister för EU kan komma att avgå med 42 månader kvar på sin mandatperiod, under ett pågående, styrkt sjuårsförbund. Medellivslängden ligger på runt 78 år, och vi är på år 63 från 1948. Tiden får utvisa, men är allt en slump?
// Broder Brian

BIBELLÄNK
Daniel 7:8-12
Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt.9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.11 Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. 12 De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund.
Upp 5:11
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. 12 Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen."

NYHETSLÄNKAR
Netanyahu inför Knesset på Jerusalemdagen:
”Det finns de i Knesset som föddes efter Sexdagarskriget. Ytterligare 54 av er var yngre än 10 när Jerusalem befriades. Liksom många i Jerusalem, kan många av er inte minnas hur Jerusalem var delat.” >>

Baronessan Ashton, EU:s utrikespolitiska chef, har blivit underrättad att hon har fram till hösten att bättra sig, annars kan hon förlora sitt jobb. >>

________________________________________________________________________________