Profetiskt: Constance Cumbey 4-3-10

<< Tillbaka

Länk till Bloggposten >> Här följer en sammanfattning på Svenska

Orginal titel: "The Knifes are Definetely out for Ashton"

Nyheterna fortsätter att förvärras för överraskningsvinnarna i EU valet. EU:s maktkamp i November resulterade i en kompromiss där man valde de här 2. Jag menar då Herman Rompuy och Catherine Ashton. Här är en artikel där hon återigen jämförs med Javier Solanas tjänst under samma ämbete >>

Europa har nu verkligen fått sina problem. Sedan man implementerade Lissabon fördraget har man fallit i prestige och snabbt fallit ner från världsscenen. Kompromissvalet av Rompoy och Ashton bäddade för det här och nu är det de som får ta kritiken. En ny taktik har föreslagits med Lissabonfördraget och det är att President Rompoy skall leda samtalen men även den frågan möter motstånd.

Profeten Daniel profeterade om 10 tår somliga starka somliga veka på Daniels gigantiska staty. De representerade konungar. 10 Konungar av delvis järn och delvis lera som inte skulle hålla samman. (Dan 2)

Dan 2:40 Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra. 41 Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. 42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera.

Dan 2:44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;

Upp 17 Lär oss att 10 kungar skall regera med vilddjuret i en timme.

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. (5610 Hora >>) (3 1/2 år)

Vi ser samma kungar i Dan 7 och Upp 17 gå till strid emot Guds folk.

Den mycket svåra position som Ashton nu är i redogörs här >> Under samma tid så gör Javier Solana stora saker på världsscenen. Han säger att EU skall bli grunden för en utveckling mot en världsregering >> Jag kan inte låta bli att tänka på vem han menar skall leda det Europa som han själv menar måste tala med en röst.

Av någon konstig anledning så kan jag inte låta bli att jämföra det EU vi ser idag med den Weimar Republik >> som föregick en mycket ond tid i världshistorien. Gud hjälpe Rompoy och Ashton jag fruktar att deras händer snart kommer att försvinna från nya Lissabon fördraget myckst snart.

WEIMAR kom straxt innan Hitler tog makten och vi ser likheten.

"Weimarer Republik (help·info), is the name given by historians to the parliamentary republic established in 1919 in Germany to replace the imperial form of government, named after Weimar, the city where the constitutional assembly took place. Its official name was still Deutsches Reich (German Empire), however. Following World War I, the republic emerged from the German Revolution in November 1918. In 1919, a national assembly convened in the city of Weimar, where a new constitution for the German Reich was written, to be adopted on 11 August. This liberal democracy eventually lapsed in the early 1930s, leading to the ascent of the NSDAP and Adolf Hitler in 1933. Although the constitution of 1919 was never officially repealed, the legal measures taken by the Nazi government in February and March 1933, commonly known as Gleichschaltung ("coordination") meant that the government could legislate contrary to the constitution. The constitution became irrelevant, therefore 1933 is usually seen as the end of the Weimar Republic and the beginning of Hitler's "Third Reich". In its 14 years the Weimar Republic was faced with numerous problems, including hyperinflation, political extremists and their paramilitaries, and hostility from the victors of the First World War. However, it overcame many discriminatory regulations of the Treaty of Versailles, reformed the currency, unified tax politics and the railway system. Its constitution was seen as one of the most modern in the world[citation needed] and the Republic represented a period of cultural innovation in Germany."