Profetiskt: The Holy Roman Empire (THRE)

<< Tillbaka

Här är noteringarna till ett radioprogram som är inspelat för många år sedan av Irwin Baxter på Endtime Ministries som heter The Holy Roman Empire. Och det fångade min uppmärksamhet. Särskilt intressant är det efter påvens uttalande om att upprätta en global auktoritet som skall övervaka ekonomin. En sådan övervakning måste ju innebära att man på något sätt upprättar lagar för all handel. En lag handlar ju om tvång eller hur? Och om inte lagar följs så kommer ju ett straff på något sätt. Upp 13 säger oss att den som inte tar vilddjurets märke inte kommer att kunna köpa eller sälja. Redan nu hotar ju det mäktiga EU och FN med handelsbojkotter av olika slag.

Läste igenom våra nyheter och fann att det påven förespråkar inte är någonting nytt utan Sarkozy och Merkel säger sig också vilja ha samma sak som påven. Nämligen en gren av FN som skall övervaka all ekonomi. >>

Våra funderingar den 13/7-09 kan var intressanta >> där finns det länkar även till påvens uttalanden.

Det är därför märkligt att Irwin Baxter (Endtime Ministries) säger: Men jag sa Påven kan inte vara Antikrist men jag tror att den som är Påve vid Antikrists uppstigande kommer att vara den falske Profeten han kommer att fullt ut samarbeta med Antikrists program.

När du nu tar del av det nedskrivna radioprogrammet så ska du också lägga märke till Herb Peters upptäckt som är någonting som många har missat nämligen det att det redan inom nya Romarrikets gränser finns 10 horn. WEU är EU:s arme om man nu kan kalla det så idag. >>

Om Herb Peter och Irwin Baxter har rätt nu så kommer Jesus mycket snart för bibeln säger.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket (EU) och efter dem skall uppstå en annan, (Antikrist) som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

Irwin Baxter säger i programmet utan att veta om vad Herb Peters vet om WEU:

Den hade 10 tår och det symboliserar samma sak som det 10 horniga vilddjuret i Upp 13.

Upp 13:1 (12:18) Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

De tio tårna symboliserar alltså 10 konungar som skall hålla samman inom Europa och det är ju intressant för Antikrist skall komma upp mellan de 10 konungarna därför kommer Antikrist upp ur Europa och måste därför komma fram ur The Holy Roman Empire. EU har idag vuxit sig mycket starkt och är idag i The Holy Roman Empire.

Håll idig nu för bibeln säger att Jesus Kristus kommer att komma tillbaka när?

Dan 2:34 Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem.

Dan 2:44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen

Följande är alltså inte spekulationer utan en realitet som vi kan se idag.

Jag har en känsla av att vi är framme vid slutet, för om de 10 tårna är de 10 hornen i Upp 13 som skall råda tills Jesus kommer tillbaka så måste också det ekonomiska initiativet komma därifrån som skall försöka att rädda den globala ekonomin. Och det är ju precis vad som sker nu och David Wilkerson skrev ju om det i synen >>

Ladda hem programmet och lyssna själv >> annars så kommer det översatt och klart här nu:

Det absolut viktigaste i att förstå ändetiden är att vi förstår The Holy Roman Empire (Förkortas - THRE) Det finns faktiskt en skillnad mellan Romerska Imperiet och The Holy Roman Empire (Förkortas - THRE) De här 2 är förvillande lika men vi skall se att det är faktiskt är 2 helt olika saker och för att kunna förstå biblisk profetia rätt så måste man faktiskt lära av historien.

När jag hörde om THRE så hade jag ingen aning om vad det var för något. Och om man sätter sig ner och studerar det så förstår man också sig på en av de starkaste profetiorna i bibeln angående ändens tid. Vi skall nu titta lite på vad bibeln säger men också gå till historien och se lite på THRE. Från början vill jag säga er att THRE handlar om en stark politisk ledare från Europa och en stark andlig ledare från Europa. Och i det uppstigande NYA THRE så kommer vi att på samma sätt få se en stark politisk ledare och en stark andlig ledare. Bibeln kallar dem för Antikrist och den Falske Profeten. Profetian om det nya uppstigande THRE kan du läsa om i Dan kap 2. Kungen på den här tiden när Daniel levde var Nebudkadnessar i Babylon – Han gick till sängs en natt och hade en dröm. Och när han vaknade upp nästa morgon så visste han att han hade drömt men han kommer inte ihåg drömmen Han hade en hel stab av magiker o spåmän som han betalade och försörjde. Och han tyckte väl att de skulle göra sig lite förtjänade av lönen så han bad dem berätta drömmen för honom. Men de sa okej – Berätta nu drömmen för oss så skall vi säga dig uttydningen. Men konungen blev arg o sa att de skulle halshuggas om de inte sa vad han hade drömt. Men bland all hans tjänare fanns en man från Juda vid namn Daniel. Han räddade de andra genom att be till Gud som uppenbarar hemligheter. Och Gud uppenbarade här en av de mest exakt profetiska visioner som uppenbarats i bibeln om ändens tid.

Dan 2:31 Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans övermåttan stor, och den var förskräcklig att skåda. Dan 2:32 Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar var av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben var av järn, Dan 2:33 dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Dan 2:34 Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. Dan 2:35 Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparen, silvret och guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår därav. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.

Nu kom han ihåg drömmen! Nu var han i väldig god dager hos konungen. Nu skall vi ta och titta lite på uttydningen.

Dan 2:36 Detta var drömmen; och vi vilja nu säga konungen uttydningen: 37 Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, 38 och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och som han har satt till herre över allasammans, du är det gyllene huvudet. 39 Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. 40 Ett fjärde rike skall uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra. 41 Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. 42 Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl inte ska hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. 44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen 45 ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.

Det är här 5 maktkonstellationer nämnda som skall komma från konung Nebudkadnessar (Guldhuvudet) tills Jesus Kristus kommer tillbaka till Jorden med sitt rike. Vi studerar här alltså de riken som kommer att bli globala världsriken till Jesus kommer tillbaka till den här jorden. När du nu börjar att studera dessa riken så kommer vi att lägga märke till en sak. Nämligen att mellan varje världsrike så är det ett totalt byte av metall utom när det gäller benen av koppar och fötterna av delvis järn och krukmakarlera. Och det är väldigt viktigt historiskt sett skall vi lära oss. Vi sa att det är 5 världsriken som kommer att regera till Jesu kommer tillbaka. Babylon bar på 600 talet f.kr – Huvudet av GULD Efter dig (Guldhuvudet) skulle uppstå ett annat rike mindre i betydelse. Hans son Belsassar vanärade föremålen handskriften på väggen och Daniels uttydning.

Riket skall styckas och ges till Medo – Persien – samma natt kom styrkorna in och Belsassar dödades och nu gavs riket åt Medo – Persien dess bröst och armar var av silver. De regerade från ca 545 f.kr till 341 f.kr ca 200 år. Efter detta så kom det Grekiska väldet med Alexander den store som symboliserades av buk och länder av koppar. När han var 30 år gammal så hade han erövrat hela den då kända världen och när han intagit den sista utposten satte han sig och grät för att han inte fick kriga mer. Det regerade från 341 f.kr till 197 f.kr.

Sedan kom benen av järn in på världsscenen och det var det Romarriket var starkt och varade längst 197 f.kr till 284 e.kr Nästan i 500 år alltså. Det stod lägre i kultur men det var starkt och det här vet vi som läser bibeln var det riket som styrde under Jesu och Apostlarnas tid. Det var de som utförde korsfästelsen och Jesus var faktiskt inför en Romersk domstol. Och idag ser vi tendenserna igen av en internationell domstol som vem som helst kan dras inför. Romarriket var alltså järnbenen och de var förbundna med ett annat rike som symboliseras av fötter och tår blandat med lera.

Kom ihåg nu att vi talar om världsriken som kommer att ha världsdominans för det var det som Gud visade igenom Daniel. Det är just här som så många som försöker med att tolka profetior missar man ser inta förbindelsen mellan järnbenen och fötterna med järn och lera. Det gör att vi riskerar att missa det som sker i vår tid. Och nu skall vi ta och titta på det sista riket här det är ingen ändring i metall när du går ned till fötterna bara ett tillägg Lera. Kom ihåg att detta skrevs innan det ännu ens fanns ett Romarrike och det är mycket viktigt att vi förstår vad The Holy Roman Empire är för någonting.

The Holy Roman Empire

Romarriket slutade 300 e-kr och The Holy Roman Empire föddes inte förrän ca 800 e.kr. Vad som hände var att Katolska Kyrkan hade blivit en sådan stark maktfaktor vid den här tiden i världen så Påven ville dominera världen. Han kunde inte göra det ensam men han började tänka ut en allians mellan kyrkan och staten. På 800 talet reste Påven till Achen i Tyskland för där fanns den starkaste politiska ledaren i världen på den här tiden en stor kung vid namn Karl den Store (Franska Charlemagne)

Påven tar fram en krona på den här dagen och sätter den på Karl den Store och säger: Jag kröner dig nu till konung över The Holy Roman Empire. Och under 1000 år så har vi sett många försök att återuppväcka det som Påven Leo den 3 - gjorde här med Karl den Store. Det finns starka planer på att återuppväcka detta The Holy Roman Empire idag och vi kommer senare att tala om detta men nu måste vi ta och gå igenom det historiska för många vet inte ens om att det funnits ett Holy Roman Empire.

Alltså det föddes på 800 talet och var början på fötterna och tårna blandat med lera. Napoleon var en som planerade att låta sig krönas men Påven och han kom inte överens så det blev inget av med den saken. Till och med Adolf Hitler hade drömmar att återuppväcka The Holy Roman Empire och det fanns en överenskommelse skriven mellan Nazityskland och Vatikanen att Katolicism skulle bli den officiella religionen när jorden var underlagd honom.

Det här vet inte många människor om men det är faktiskt sant. Så när vi ser allt det här ske så förstår vi att The Holy Roman Empire har inte alls försvunnit det har hela tiden försökt att återuppväckas från 800 e.kr tills idag. Så det här riket handlar alltid om en stark ledare inom Europa och en stark religiös ledare i Europa och det har alltid varit Påven och Vatikanen. Och vårat radioprogram i Endtime ministries som vi håller varje dag heter just Politik och Religion. Det kommer av den kunskap som vi nyss lärt oss om The Holy Roman Empire.

Nu så ska vi titta på tårna på statyn hos Daniel.

Den hade 10 tår och det symboliserar samma sak som det 10 horniga vilddjuret i Upp 13.

Upp 13:1 (12:18) Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

De tio tårna symboliserar alltså 10 konungar som skall hålla samman inom Europa och det är ju intressant för Antikrist skall komma upp mellan de 10 konungarna så därför kommer Antikrist upp ur Europa och måste därför komma fram ur The Holy Roman Empire. EU har idag vuxit sig mycket starkt och är idag i The Holy Roman Empire.

Obs! Läs om hur detta uppfylls idag >>

Dan 2:44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen

Det här är verkligen någonting för oss för du får en tidsangivelse när Jesus kommer att komma tillbaka och det gör han i de 10 konungarnas dagar. Här får du också reda på vad evangeliet om riket egentligen handlar om Jesus skall komma tillbaka till jorden bryta ner alla andra riken och sätta upp Guds riket. Uttydningen är ju ganska klar när The Holy Roman Empire har återuppväckts så skall Jesus komma tillbaks.

Det häftiga är att Gud visade detta för över 2600 år sedan och det går nu i fullkomlig uppfyllelse The Holy Roman Empire har stått upp och sjunkit ner ett par gånger sedan 800 talet men bibeln säger att det skall växa upp igen precis innan Jesu kommer tillbaka. Det finns nu en massa planer igen att förena Politik och Religion och vi ser hur det växer sig starkare och starkare. Låt oss titta lite på EU det håller på att bli mer o mer maktkoncentrering och nu har man en ekonomi. Det intressanta är att planerna funnits länge och det första myntet hette ECU men det hände inte då. Kan du gissa vilket ansikte man satte på ECU myntet?

Jo just Karl den Store som var grundare till The Holy Roman Empire och det säger mig att det här är noga planerat och att Vatikanen på nått sätt har sitt finger med i spelet. För att Karl den Store var bara en del av riket för PÅVEN var den andra delen. Så varför satte man då just Karl den Store som bild på det första ECU myntet? Jo för Vatikanen var med i planeringen att förena Europa redan från början (Irwing B)

Och det finns en överenskommelse att Vatikanen har en representant med på alla EU möten. The Holy Roman Empire har alltid varit fråga om att 2 män leder en union 1 stark politisk och 1 stark religiös. Och det är precis vad bibeln säger att det skall komma ur Europa 1 stark Politisk ledare ANTIKRIST och en stark religiös ledare DEN FALSKE PROFETEN. Och det här sista riket kommer att vara ett återuppväckt Holy Roman Empire och vi ser det ta form mer och mer.

Upp 19:19 Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara. 20 Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blev de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.

Så här får vi reda på att när Jesus kommer så finns den Politiske ledaren Antikrist och den andlige ledaren Den Falske Profeten. Och vi vet genom Danielsbokens att de kommer att komma fram ur The Holy Roman Empire för där är bibeln solklar. Låt oss bara vara klara på en enda sak och det är att den som är Påve vid Antikrists uppstigande han kommer att vara partner med Antikrist och uppfylla rollen som Den Falske Profeten. I Baxter fick telefon från en Katolsk bokhandel hon läste ett magasin som jag hade skrivit och ville ha Endtime magasin i sin bokhandel. Men hon hade hört att jag sa att Påven är Antikrist så därför kunde hon inte ha det.

Men jag sa Påven kan inte vara Antikrist men jag tror att den som är Påve vid Antikrists uppstigande kommer att vara den falske Profeten han kommer att fullt ut samarbeta med Antikrists program. Vet du vad hon svarade då? Va bra för våra Profetieböcker säger att det kommer att komma en ond falsk Påve. Jag blev förvånad och sa du måste skämta? Nej sa hon alla Katoliker vet att det kommer att komma en ond Påve och det är tydligen om den som du talar. Och 1000 år efter när satan själv skall kastas i så står det där de båda redan kastats i. Så de är redan där när Satan skall kastas i 1000 år senare.

Tillbaka igen till Karl den Store i EU finns det ett pris som heter Karl den Stores pris som går till den som gjort mest för Eu:s framväxande och bla Clinton har fått det priset. Världens största ekonomi tidning Ekonomist har också en Karl den Store sida. Så man kan undra vad som är på gång egentligen här. Clinton fick det faktiskt i Achen i Tyskland (Det var ju där det startade) Han fick priset för sitt agerande i Bosnien och Kosovo han raderade ut element som inte var välbehagliga för EU så därför fick han priset.

Dan 2:34 Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem

Stenen är Jesus Kristus som kommer för att regera och förgör alla andra riken.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är och jorden och vad därpå är och havet och vad däri är och sa: Ingen tid skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

Upp 11:15 Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljöd i himmelen starka röster som sade: "Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter."

Upp 10:7 Lägg märke till orden sjunde ängelns röst hörs + han stöter i sin basun.

1Tess 4:15 Såsom ett ord från Herren säga vi er nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. 16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå 17 sedan ska vi som då ännu leva och ha lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes och så ska vi alltid få vara hos Herren.