OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

 

Kapitel 12 av 13 "En ny Reformation "

 

 

Leonard Sweet

Leonard Sweet: " En sjö av förändringar och överföringar och förvandlingar föder fram en helt ny värld och ett helt nytt tankesätt och vägar för att komma fram i världen. Det är dags för den Postmoderna reformationen att börja förändra ditt tankesätt för 2000 -talet eller dö. Några kommer hellre att dö än att förändras. "

En ny reformation har du hört talas om, eller? New Agare har talat om den länge och sagt: Vi behöver en ny reformation! Rick Warren säger det och Emerging Church- folket talar ständigt om det.

Apostoliska - Profetiska rörelsen är inne i något de kallar för en ny reformation men det verkar vara samma reformation som New Age är inne på >> Det är som en enda stor massiv våg kommer emot kyrkan och vem kan bestå? Se alla drömmar och varningar om en jättevåg och övervämningar på vår sida om uppenbarelse/vittnesbörd >>

Emerging Church -folket menar att en reformation måste komma för att förvandla både kyrkan och världen. Uttalanden om att vi måste ta till "alla medel" eller "omvändelse eller död" är slagord som ofta förekommer.

 

Leva med mål och mening heter den på svenska (Analys av boken >>)

Det här tycker jag känns igen bland speciellt yngre pastorer i det här landet. De säger att "vi måste tänka om" och då ställer jag mig frågan, varför då? Jo därför att jag tror att det här är Satans trick att försöka få oss med på hans tåg rakt in i den antikristliga andligheten som vi nu ser flöda fram. Många av dessa yngre pastorer som för fram dessa tankar är knutna just till Church Growth rörelsen med sina influenser av Rick Warren. Och vad Rick Warren står för har vi ju tagit upp i så många uttalanden redan.

Kristenhetens motsvarighet till Judarnas Talmud?

En av Pingströrelsens mest kända Pastorer har skrivit förordet till Rick Warren:s svenska översättning Leva med mål och mening. Ärligt talat så tror jag inte han har en ringaste aning om vart Rick Warren står i teologin. Men att en sån känd person talar sig varm för en sådan här bok, öppnar ju upp för den i Sverige. Det är inte alls ovanligt att Pastorn byter ut bibeln mot denna bok för att "predika" ur på söndagarna.

För den som inte vissde det, kommer rapporter om stora splittringar i församlingar när detta kommit in i församlingar i USA.

Herren varnade Elvor genom en dröm att det här kommer i församlingarna i Sverige med >> Herren visade att den äldre generationens pastorer kommer stillasittande att överlåta inriktningen av kyrkan (samfunden) till de här yngre pastorerna. (Underordnade Rick Warrens nätverk?) Så kommer de här nya influenserna och tar över församlingslivet mer och mer. Den här drömmen har blivit allt tydligare och vi ser den nu gå i uppfyllelse i allt fler kyrkor.

Det finns många som har mailat till oss som undrar vad det är som har kommit in i kristenheten egentligen. Den här boken Faith Undone och den Elvor nyss översatte Kundalini varning >> tycker jag ger en mycket bra sammanfattning av läget och de problem som församlingen just nu möter.

Men vad är det nu för Paradigmskifte (förändring) som man menar att vi står inför och som vi måste förändras inför? Är det en äkta biblisk reformation eller vad är det? Är det rent av så att den här kraftiga förändringen och övergången som man talar om kan vara en ren villfarelse?

Ja innan vi kan svar på frågan så måste vi titta på hur man målar upp den här reformationen. När vi har gjort det, skall vi ställa oss frågan: Är detta verkligen en reformation som är påbörjad och inpirerad av samme Herre som är trons upphovsman (Begynnare) och fullbordare?

Heb 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Vart kommer då denna reformation att leda? Leonard Sweet sa ju " Det är en helt ny värld där ute " och när han nämner den här Postmoderna reformationen så säger Sweet " Fler och fler bekänner de 5 kopieringsmekanismerna som behövs i varje övergång (transition) - Så nämner han att det finns mindre och mindre som orkar stå emot och förneka de förändringar som sker. "

Skökan på vilddjuret Upp17:3

De förändringar som vi har studerat i den här boken kommer inte bara att producera "en ny värld " (New World Order - Se Alice Bailey >>) Den kommer även att få fram en helt ny kristendom. (skökan)

En traditionell kristen som tror på bibeln, läser som det står. Han ser i bibeln vad Gud säger om Katolska Kyrkan och om andra religioner. Han ser hur Gud ser på sex och han ser i bibeln på den eskatologi som står där. Han ser på Israel som en del i den planen Gud har. Men Emergent Church kommer att förändra allt det här i sin Reformation i ett nytt tankesätt.

Något du säkert har märkt, är att den antikristliga stämningen som riktar sig mot dem som tror på bibelns eskatologiska skeenden och håller fast vid dem, ökat den sista tiden. 2005 kunde man läsa den här otroliga artikeln: " Lutherska ledare kallar till ett ekumeniskt råd för att bekämpa den växande skaran av bibliska fundamentalister. "

Det här ger oss en liten vink om hur det kommer att bli snart, för redan målas bibeltroende kristna upp som farliga för samhället i både TV -serier och filmer. Ta bara den senaste om Koranbränningen i Florida >> Det här blev tydligt efter 11 September 2001 - man skulle bekämpa all "fundamentalism".

Den här artikeln från 2005 fortsätter " Ledaren för nationens största Lutherska samfund har sammankallat till ett globalt kristet råd. Och där skall man ta upp "identitetskrisen" hur kyrkorna uttyder skrifterna. "

Det är känt att FN:s AoC >> (Kolla in Horus öga i loggan) planerar att ta fram en lag för hur världens religioner skall (måste) uttyda sina skrifter. (Se de profetiska illustrationerna >>)

I Lutheranen Hansons artikel från 2005 så menar han en omvänd reformation och han vill ta katolikerna i handen och ta emot den eukaristiske Jesus, för att nå en ekumenisk enhet och kunna bygga upp Guds rike här på jorden.

Detta ekumeniska mål är att kunna bygga upp Guds Rike på jorden redan här och nu. Evangelikala Lutherska Kyrkans ledare i Jerusalem säger " De som håller fast vi ett apokalyptiskt ändetidsscenario (med fokus på Israel) sprider villfarelse omkring sig. "

Eftersom så många Pastorer är influerade av Warrens doktriner särskilt de i ledningen, så ger det här en bra förklaring varför du inte får höra mer om ändetidens händelser. - Det är inte vår sak menar man!

Men bibeln säger tvärtemot vad Rick Warren säger.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

I en artikel skriven av Rick Warren som heter: " Vad gör du när din kyrka har nått en platå? " (ej växer mer), uppmanar han Pastorer och ledare att det kommer att ta lite tid med den här förändringen i kyrkan. Warren säger att det kan till och med bli så att du får ställa motståndarna inför valet: Antingen lämna Kyrkan eller också Dö!

Vi med andra, har gått igenom en sån här process i en församling så vi vet vad vi talar om! Vi har även just nu kontakt med flera i andra kyrkor där det här pågår. Detta är mycket vanligt inom den så kallade "Church Growth" modellen där församlingen skall byggas upp i ett cellgruppsystem i en pyramidmodell.

Rick Warren säger: " Om din kyrka har varit på en platå i 6 månader (ingen tillväxt) så kan det ta upp till 6 månader att få se tillväxten igen. Om det gäller ett år kan det ta ett år. Om det gäller 20 år så kan det ta en hel evighet. Ja jag säger er att en del människor där måste lämna eller dö (Gå in Pastorns vision) Mose gick i öknen i 40 år och Gud dödade miljioner innan han släppte in dem i löfteslandet. Det finns mäniskor i kyrkan som gillar Gud men de kommer aldrig att förändras. "

Det är tydligt att Warren menar att de som inte förändras i hans reformation måste lämna kyrkan. Ett av redskapen som Rick Warren använder i sin Transition eller Reformation är en bok som heter: Att leda din kyrka igenom förändringen.

Den är skriven av Dan Southerland och boken är en mall för hur Pastorer skall handla med människor i den här Reformationen. I boken finns ett kapitel som heter: " Att gå tillrätta med motståndare " där står det " Vi har nått två stycken kriser där kriticism uppstått på vår väg mot reformationen. Den första krisen gäller Kristna från mer traditionella bakgrunder (bibeltroende) Den andra Kritiken kommer från traditionella Pastorer (bibeltroende) ja inte alla bara de som är elaka.

Detta språkbruket att de som inte omvänder sig och följer vår vision skall dö, är väldigt vanligt inom New Age. Och även inom Emergent Church församlingarna.

Leonard Sweet "Rid på vägen eller också dö."

New Agaren Barbara Marx Hubbard

New Agaren Barbara Marx Hubbard: " Kristusmedvetandet och Kristusmöjligheterna är det naturliga arvet för alla människor på jorden. När ordet om detta har nått alla nationer så kommer det slutliga steget i vår evolution. Alla kommer då att få uppleva vad de valt. Alla kommer att tvingas välja sida och alla som väljer att inte ta steget in och förvandlas, kommer att dö. "

Och det är precis vad bibeln säger om det provet som kommer när det gäller Antikrists rike eller Kristi Rike. Dessa representerar antikrists rike och skökan.

Man kan inte utelämna att kärnan i Emerging Church, ofta tar upp homosexualitet. I detta Paradigmskifte ligger även en helt annan attityd mot homosexualitet. Hela Emergent Church andligheten handlar ju mycket om att du måste börja "Tänka om."

Men vi måste då ha Guds ord för våra tankar.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Hela tiden anklagas "den gamla kyrkan" att vara Homofobisk i många av deras böcker.

Emergent Church reformationen kommer att stå på den sida som säger att mänskligheten är ETT. Och det oavsett religion eller tro. Och den här Oneness handlar om att vi är ett med skapelsen också, så är vi ju också Gud eftersom han är en del av skapelsen. Detta är precis vad New Age- rörelsen kämpar för: att det skall komma en tid då mänskligheten inser både sin union med allting men också att de är Gud.

Många människor även en del troende Kristna tror inte på ändetidens apokalyptiska slutscen. De tycker Antikrist och märket och avfallet bara är tokigt prat. En del tror även att allting detta redan har skett. Men om nu den här tiden är inne att Satan kommer att bedra en hel värld...

Upp 12:9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

...då måste man ju ställa sig frågan: Hur kommer han att bedra så många? Ja troligen kommer det att se ut precis som detta Emerging church gör och deras Paradigmskifte. För det här sprider sig mycket snabbt och bedrar dem som en gång trodde på bibeln som Guds rena ord. Är nu den här Postmoderna reformationen en Guds rörelse eller kan den möjligtvis vara en del av Satans stora avfall?

Paulus varnade för vad som skall komma.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

Är vi framme vid den tiden som Paulus beskriver?

Kommentarer Janne Ohlin - Göteborg.

Till del 13 (Kommer)