OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 6 av 13 När Väst möter Öst

Kommentarer av Janne med blått

Kontemplativ andlighet är grunden till Emering Church. Vad är nu detta ? Någon definierar det så här : " För att hjälpa sinnet att nå tystnaden så kan vi följa vår andning. Vi kan också stilla upprepa en utvald bön en fras eller ett ord "

Kontemplativ andlighet är ett "trossystem" som använder sig av gamla tekniker som mystikerna använde sig av för att nå till en Mystisk upplevelse (Kristusmedvetande) = Tystnaden Eng: Altered state of consciousness (New Age)

I Mt 24 tror jag det är precis detta Jesus varnar för >> Men på bokborden på våra konferenser säljs dessa böcker.

Det låter ju väldigt bra med tystnad i en stressad värld men vi skall ta en närmare titt på vad de menar. De flesta kristna skulle säga att de aldrig skulle utsätta sig för en teknik som skulle försätta dem i en djup trans. Det är bara för New Age-folk, tänker vi.

Men det kanske är förvånande för många att just detta meditativa tillstånd (Trance) har trängt in i den kristna huvudfåran men gömd under annat namn. Som att " gå in i tystnaden" eller att "nå den heliga platsen". New agare och munkar har lärt ut de här teknikerna länge.

Thomas Keating "Mystiker"

Thomas Keating en Katolsk munk säger: "Kontemplativ bön är inte så mycket avsaknaden av sina tankar och bundenheten till dem. Det är öppningen av sinnet och hjärtat, kroppen och känslorna ja hela vår varelse till Gud det ultimata mysteriet, bortom alla ord, tankar och känslor".

När Keating talar om "Den inre stillheten", menar han inte att vi skall sätta oss på ett vackert ställe vid havet och stänga av mobiltelefonen och bara slappna av och vila.

Nej, för att nå Keatings "inre stillhet" måste du stänga av dina egna tankar. Det kan bara göras genom att använda vissa bönetekniker där du faktiskt hyponotiserar dig själv och sätter dig i trans.

Det här är nu så utbrett i världen att det är som en stor flod som väller in överallt och fångar människors tankesätt. En som upplevt den här "trancen" får efter upplevelsen en helt ny livsåskådning: En Pantheistisk och hon känner sig ett med livsalltet. (Hon börjar tillbe skapelsen mer än skaparen för egentligen är hon ju själv gud nu. Se Rom 1)

Jag tror att det här är precis den "Styggelsen" och den "Antikristliga ande" som Bibeln varnar för skall övervämma världen och sätta antikrist på tronen. Det är just den här upplevelsen som ligger till grund för bland annat Al Gore och hela den "Gröna Religion" vi ser resas upp i världen.

Dan 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Uppresandet av "styggelsen" som orsakar förödelsen kan därför mycket väl vara en världsregering som har en Panteistisk livsåskådning och som kommer att förfölja alla dem som inte delar den visionen (världsbilden).

Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det -

Det som brukar lura fok in i detta Österländska tänkande är "Ökenfäderna". De första som tog in dessa tekniker in i kyrkan. En New Agare skrev så här om hur han trodde att munkarna fått tag i de här teknikerna: "Kanske ökenfäderna träffade någon från Österlandet eller också "snubblade" de över det här själva".

De här teknikerna var fördolda för oss och kom fram för bara några årtionden sedan av en katolsk munk vid namn Thomas Merton. Han förde ut "hemligheterna" från klostren till en bredare publik. Henry Nouwen var sedan den som förde det vidare ut till den protestantiska skaran.

Basil Penningtons bok "Centering Prayer" har betytt mycket för att sprida det här budskapet och den har sålts i över 1 milj exemplar.

Basil Pennington "Mystiker"

En "mystisk bönerörelse" (med mystiska upplevelser) som förs in av katolska munkar och godkänns och accepteras av Vatikanen borde väl sända varningssignaler till varje vaken Kristen. (Särskilt i denna sena tid).

Att med olika "tvångstekniker" kunna "tvinga" tankarna till tystnad för att sedan nå ett slags "transtillstånd" och nå en andevärld - som sedan förändrar tankarna så att skapelsen blir större än Gud. Det här är ingenting annat än rent österländskt tänkande och deras sätt att nå andarna. Det är en fullständigt förbjuden väg att gå enligt Bibeln.

Mat 6:7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull

Joh 4:22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Den här andemakten har sin rot i trolldom (Och Magi >>) 5 Mos 18:9-12

Thomas Merton en Munk som levde i ett kloster i USA från 1941 - 1968 och var en hängiven mystiker sa: " Asien, Zen, Islam mm - allt detta kommer nu samman i mitt liv. Det vore helt idiotiskt att bygga ett klosterliv och utelämna allt detta. Ja då blev man en "fattigare "munk".

 

Thomas Merton "Mystiker"

Merton upplevde hur alla religioner var ett och han ville föra in detta i sitt eget liv. Så i alla religioner når man fram till detta "Centrum" och den upplevelsen som man kallar Gud. Man om alla religioner och människor kan nå fram till denna punkt i tillvarom genom olika bönetekniker så behövs ju inget evangelium alls.

Framför allt så behövs ju ingen medlare mellan Gud och Människor.

1Ti 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.

Den mystika upplevelsen (Trancen) som gör att man får en ny livsåskådning (Pantheism >>) avsätter Gud från tronen. Skapelsen tar över den rollen och du själv. (Läs Rom 1)

Den grundläggande livsåskådningen i den Kontemplativa andligheten är den tron att Gud är i allting och därför i alla människor, och i hela skapelsen (Pantheism) när du studerar Merton blir det tydligt.

Han säger: " Vi har ett underbart mål som hägrar framför oss, vi människor. Om bara folket kunde upptäcka detta och kunde se vilka de egentligen är (gud). Men ett problem skulle bli att vi skulle falla ner och tillbe varandra (som gud). Mitt inne i oss människor finns ett centrum av tomhet och detta centrum är orört av synden och där är det fullkomligt sant. Ja där i den lilla punkten så är Guds härlighet i oss och i alla människor "

John Main en Benediktmunk blev känd för sin bok "The Way of the Mantra". Han säger: " Lyssna till ditt Mantra när du uttalar det. Stilla men upprepande och om bilder eller några ord kommer i ditt sinne så är det störningar i din meditationstid. Återvänd då till ditt mantra igen lungt och stilla och ignorera störningen. Det är just att upprepa ditt mantra som är att ignorera störningar. Håll på så här och meditera ungerfär 20-30 minuter varje morgon och kväll".

Henri Nouwen var betagen av Merton och skrev böcker som: "In the name of Jesus" och "Way of the heart" han påverkade många evangelikala ledare och en var Rick Warren, vars fru Kay rekommenderade "Way of the heart".

Nouwen sa: "Ledare i framtiden måste gå från moral till mystik". Han låter precis som ledarna i Emerging Church som säger: "Vi måste gå från teologi till upplevelser".

(Mystiken, säger man, är en dold visdom. Låt oss se var denna visdom leder Nouwen).

I boken Sabbatical Journey skriver Nouwen: " Idag tror jag att Jesus kom för att öppna en dörr till Guds hus. Och att alla mänskliga varelser kan gå in igenom den dörren, vare sig om de känner Jesus eller ej. I dag ser jag min kallelse i att hjälpa varje människa att ta tag i sin egen väg till Gud".

Ta dig en titt på den här illustrationen vad som hände vid syndafallet >> Henri Nouwen är en falsk profet som bostavligen gör både porten och vägen bredare (Mt 7 är Profetiskt för Ändetiden för det sker just nu)

Är det detta som Herren menar när han fångar de visa i deras visdom? Mänsklig visdom leder till fördärvet. Jag tror att det är precis detta som Rom 1:16-18 handlar om. Dessa människor undertrycker bokstavligen sanningen med sina mantras och vad får de uppleva istället? Jo en livsåskådning (Pantheism) som gör att de själva blir ett med skapelsen och själva blir "Gud". Där för kan den här "transen" inte vara någonting annan än onda andar.

Vem skulle annars de här verserna stämma in på? Detta kan förklara den senaste tidens omoraliska avslöjanden inom Katolska Kyrkan.

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visamen de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det stämmer och det börjar med att de kände Jesus V 21 Precis vad Johannes säger: De har gått ut från oss! (1 Johannes 2:19)

Hela Emerging Church vilar på den Kontemplativa Österländska visdomen och andligheten. Om vi missar ett se det här så kommer vi heller inte att förstå ändetidens stora avfall som så snabbt sprider sig i kristenheten idag.

Vi talar alltså om New Age skickligt dold i en bedräglig kristen vokabulär som är så djävulskt nära sanningen idag, att den kommer att bedra miljontals människor.

Utbytandet av Guds ord till en mystisk kristendom med upplevelser, är någonting som har infiltrerat varje samfund. Inte många bibellärare kunde förutse den lavin som bryter fram. Inte ens nu när den är på väg, fattar många vad som egentligen händer.

Precis som i de mörka tiderna, blir Guds ord mindre och mindre viktigt. De andliga upplevelserna ersätter istället Guds ord. Det postmoderna tankesättet är perfekt för att fostra fram: "Spiritual Formation".

"Spiritual Formation" handlar om att vi kan nå Gud på flera olika sätt. Och med hjälp av olika metoder kan vi bli ett med honom. Det är härifrån tankarna kommer att du kan med olika metoders hjälp bli mer lik Jesus.

Man menar alltså att metoderna och de mystiska ritualerna skall hjälpa dig att finna den här tomheten eller gudomligheten i dig. Richard Foster säger på en DVD: " Kontemplativ bön är för alla och genom att praktisera detta så blir vi "en portabel helgedom" för "Guds egen närvaro".

Istället för att låta Jesus bara komma in i oss genom sin Ande så menar förespråkarna för "Spritual Formation", att man genom olika mystiska metoder och övningar skall förvandla den troende så att han når in till "Kristusmedvetande" eller "Altered state of Consiousness".

Satan har en plan att få människan bort ifrån Gud det måste vi vara ense om. Gud varnar för denna ande genom Jesaja.

Jes 2:5 Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus. 6 Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk. 7 Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar, oräkneliga är deras vagnar. 8 Deras land är fullt av avgudar, och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort.

Det som sker idag har skett i Israels historia förut där de tog in demoniska läror från Österlandet. På 80-talet blev det vida känt att Österländska läror började invadera Väst.

Kristaller, Rökelse, Meditation, Andeguider, och upprepande av Mantra. Allt detta skulle leda fram till att människan skulle nå upplysning och komma samman i ett globalt andligt uppvaknande. (Ny Livsåskådning) Då trodde man att kristna aldrig skulle falla för detta. Men idag kommer det in under namnet "Kristen Yoga" och idag finns det "kristna" ledare som säger att man kan komma i kontakt med Gud genom upprepande av olika Mantra.

Yoga är alltid knutet till Österländsk religion. Och målet är alltid att få kontakt med den universella energiströmmen. Det är alltid målet med all slags Yoga. En kristen kan tro att Yoga kan vara bra för helande och välmående men fakta har inte förändrats ändå.

Vad är då Kristen Yoga för någonting? Det annonseras ofta ihop med Workout (Se Tikva) Jag frågar mig hur kan en pånyttfödd kristen stå för något sådant här?

En utövare säger själv: " Yoga har aldrig haft några negativa effekter på mig. Inte heller har jag märkt att jag fått några skadliga impulser heller. Nej tvärtom, 3 timmar i veckan har jag Yoga och det drar mig närmare Kristus ".

De som utövar Kristen Yoga påstår ofta att de inte kan bli bedragna även om de vet varifrån Yoga kommer. En artikel säger " Min entusiasm för Yoga gör inte att jag förnekar den Hinduiska roten från vilket det kommer. Jag vet att en del tror att det här är mer än övningar och avslappningar för dem är detta religiösa ritualer. Men Hindugudarna gjorde detta inte till min mat.

Med andra ord: man säger att detta är OK om man bara går halva vägen. Men problemet ligger i att du inte kan vara olydig mot Gud halvvägs och det vet demonerna om. Jag tror att Yoga är Hindugudarnas (demonernas) agenda att introducera, de intet ont anande yogautövarna för "en annan Jesus".

Ni kommer väl ihåg sommarens stora samtalsämne Tikva? >> Kanske många förstår faran med detta efter att ha sett in i mörkrets agenda att infiltrera kyrkan?

Lyssna vad en äkta Hinduistisk Yogautövare har att säga om Kristen Yoga: " Till min förvåning såg jag en annons "Kristen Yoga". Denna torsdag kände jag hur hjulen spann i min hjärna. Kristna som utövar Yoga? Men jag känner inte till någon kristen lära om Yoga. För Yoga är inte i ett judisk/kristet ord. Det är ett Hinduistiskt ord. Sanskrit Vedi civilisationen - så hur kan man ha "kristen" Yoga? "

Brian Flynn f d New Agare (numera troende) reser runt i hela världen och varnar för New Age. När han fick se vad som höll på att ske med New Age-infiltrationen i församlingarna och började varna, mötte han starkt motstånd vilket fick honom ännu mer vaken.

Han upptäckte att kristna nu förespråkade exakt samma metoder i Kontemplativ bön som han hade blivit befriad ifrån. Han säger: "Vilken chock det var när jag fick reda på att dessa böner (kontemplativa böner) nu har tagits in som standard i många kyrkor över hela landet. Men det som var mest störande var att en hel pastorskår tog emot det här. Ja många till och med försvarade det! Jag började nu förstå vilken dålig kunskap det fanns om det här".

När han var i Megakyrkan Wooddale i Minneapolis som han då tillhörde (Emerging Church - Doug Pagitts kyrka) och började att varna för de här influenserna till ledarskapet, så fick han motstånd.

Är det inte märkligt att detta har invaderat hela kyrkan samtidigt som du inte hör ett enda ord från predikstolarna om en andlig förförelse i dessa sista dagar?

Förespråkarna för den Kontemplativa bönen säger att målet är att komma på samma våglängd som Gud så att du kan höra hans röst.

Men Rickard Foster säger: "Men var försiktiga när ni nu går in på det här djupa andliga området. Ibland så kommer vi in på ett annat område, även det är övernaturligt".

Rickard Foster "Mystiker"

Han säger alltså att det finna andra andliga varelser och att en del böner om andligt beskydd måste bedjas. Vart står detta i Bibeln någonstans att man måste bedja att mörkrets makter måste lämna innan jag kan bedja? Vad är det här för bönetekniker egentligen? Istället för att slappna av och be till sin Fader, riskerar man att möta onda demoniska varelser i sin bön. Kanske skulle det heta Kontemplativ terror istället.

Foster motsäger sig ofta. Samtidigt som han säger att det här är för alla så säger han att det är för en utvald grupp och att alla inte är utrustade att höra Gud. Det här är inte för den novice säger han. I nästa andetag kan Foster säga: "Låt oss alla utan att känna skam kasta oss in i den Kontemplativa bönen".

Man vad är det för krafter som de möter egentligen? Thomas Merton sa i slutet av sitt liv: "Jag vill bli den bästa Buddisten som jag bara kan bli". Henri Nouwen sa i slutet av sin levnad: "Alla vägar leder till Gud".

Detta var alltså den andlig frukten och vittnesbördet som kom från det hjärtat som har ägnat sig åt att praktisera mystisk bön. (Och fått göra upplevelser där allt och alla är ett).

Vi måste nu när vi avslutar det här kapitlet, ställa oss frågan om vilket område den här " platsen av tystnad" verkligen är? Är det Guds område eller är det Satans? Är det ljus eller är det mörker? Bibeln säger att Satan är en mästerbedragare som uppträder som en ljusets sändebud.

2 Kor11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg

Fortsätt till del 7 >>