OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 9 av 13 Guds rike på den här Jorden

Kommentarer av Janne med blått

Guds Rike är en central punkt i vår konversation i Emergent Church, Och låt mig säga dig att Guds Rike är verkligen en stor grej inom Emerging Church - Dough Pgitt

Bibeln säger att Jesus kommer för att resa upp sitt rike på jorden, när han kommer tillbaka till jorden igen. Innan den tidpunkten så kommer vi aldrig att kunna bygga upp något fredsrike här. Nej det kommer istället att vara krig och rykten om krig och konflikter mellan gott och ont ända tills Jesus återvänder.

Upp 22:11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig." 12 "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

Från detta sammanhang och andra står det klart hur människans hjärta kommer att vara ända tills Jesus kommer tillbaka igen. Men idag sprids en lära som heter Kingdom Now eller Dominionism och det smyger sig in och förändrar människors tankar. Emerging Church tar denna teologi till sig och sprider den med hast till nästa generation.

Kingdom Now eller Dominionism lär att kyrkan kan redan nu och här upprätta Guds Rike synligen på jorden. De tror att man kan upprätta en Kristen värld här på jorden. Detta tankemönster har förvandlat skaror av kristna och påverkat både deras tänkande som deras liv. Vad tyvärr inte många av dessa förstår, är att det här är Satans plan att skapa en kopia av Guds plan att upprätta riket på jorden. Konsekvensen av det här blir ju att det kommer att påverka det evangelium vi skall förkunna.

Brian McLaren

Brian McLarens syn på ändetiden är ur boken "A Geneous Ortodoxy" följande och det här är vad huvuddelen av Emerging Church-folket stöder.

" Evangelikal eskatologi som handlar om att jorden skall förstöras på 7 år - stämmer detta i den moderna världen? "

McLaren förkastar varningarna i Upenbarelseboken och fortsätter: " Kristna som var vid makten på 1800 -talets England och USA på 1900 -talet, såg ingenting komma att utvecklas i den industriella utvecklingen. De tittade och såg bara en andlig nedgång och till slut en global förstörelse. Vad hade de som hopp ? Jo en jättekrok som skulle komma och ta skapelsen och kasta den i en stor sopcontainer så att han skulle kunna ta själarna till himlen. I den åskådningen finns det ingen virtuell fortsättning mellan skapelsen och den nya himlen. I den åskådningen skall skapelsen bli utplånad som något misstag och smulas sönder som en gammal mjölkkartong. Varför skall vi bry oss om skapelsen? J a varför skall vi vara sentimentala över en slags modell som nu har tjänat ut sitt syfte och blir hoptryckt till inget och kastat i en kosmisk sopcontainer? "

McLaren menar att de som tror på ett ändetidsscenario är fullkomligt fel ute. Vad Maclaren är ute efter, är " att förvrida skriften" för att finna en grund för att Guds Rike skall kunna sättas upp här på jorden av människohänder.

Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er."

Joh 18:36 Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen."

Vad Mclaren talar om i sina böcker är ett rike som sätts upp av människor strax innan Jesus kommer tillbaka igen. Precis samma syn och modell har även Rick Warren i sin "Purpose driven church growth model".

Därför gör du rätt i att pröva alla modeller som har sitt ursprung ur "Church Growth" rörelsen och då menar jag även den så populära Naturlig Församlingsutveckling (NFU).

Rick Warren har en plan som han kallar för P.E.A.C.E - Plan och med den hoppas han kunna bygga upp Guds Rike här på jorden.

Warrens Plan är Identisk med FN:s

Detta är det tredje benet på den stol som Warren kallar " 3 benta stolen"

I en intervju säger han så här: " Dessa problem är så stora, att alla har misslyckats med att lösa det förut. USA och FN har misslyckats med detta, därför att det behövs en 3 -bent stol för att klara det här. För att en nation skall kunna stå stark så behövs en stark ledarstruktur, en stark blomstrande handel och affärsverksamhet och en stark och hälsosam Kyrka. "

Vidare säger han: " En 3 -bent stol kommer att ha den stabiliteten, så det är därför jag nu reser från land till land. Jag lär vad affärerna och köpmännen skall ha för roll. Jag reser runt och undervisar vad ledarskapet skall ha för roll. Jag lär nu vad Kyrkan har för roll, för nu skall alla arbeta tillsammans. Vi kan inte lösa problemet i landet eller i världen om vi inte arbetar tillsammans. "

 

C.P Wagner "Apostel" (Kingdom Now) Rick Warrens mentor

Detta är sammankopplat med NAR New Apostolic Reformation under C.P Wagner som förespråkar exakt samma lära. Jag höll på att "smälla av" då jag såg att C.P Wagner är Rick Warrens mentor. >>

En del av Warrens process är att vi skall lägga ner allting som skiljer oss från andra religioner så att vi skall kunna bli en starkare kropp (inte Kristi). Warrens globala kyrka handlar inte om vad vi tror, säger han, utan mer om vad vi gör.

 

Enhet till varje pris!

Rick Warrens ideer är menat att kunna föra in Guds Rike på jorden genom ett globalt samarbete (nätverk) för det gemensamma goda. Warrens rike innehåller alla religioner och alla människor.

Chansen är mycket stor att du kan spåra ett sådant nätverk som är knutet till Warren eller Wagner. 2008 var Warrens nätverk enbart 400,000 pastorer som når miljoner av andra troende. Bibeln säger att något sådan rike som Warren talar om inte kommer att komma på Jorden innan Jesus kommer tillbaka igen.

När samfunden nu börjar tala om nätverk och församlingsplantering är det oroande när vi börjar förstå vilka krafter som håller på att infiltrera församlingarna. Vet man om vilket tåg man har hoppat på egentligen ?

Lite länkar som hänvisar till Rick Warren och hans Peace Plan kommer här:

Punkt P i Warrens Peace plan och Kingdom Now teologi var Församlingsplantering - Partnerskap

Du kan spåra den genom att du vet att man håller stenhårt på Smågrupper och Struktur för det var ju vad Warren själv sa att han skulle träna Pastorer i. Sedan kommer givetvis den vanliga synen på Guds Rike att bytas ut mot Kingdom Now teologin.

Punkt 2 I Peaceplan var att utrusta ledare

Varför är det plötsligt sånt tal om att utrusta ledare på alla konferenser? Ja ta dig en funderare på det.

I boken Purpose Driven Life lade Rick Warren grunden för Emerging Churchs framväxande nya teologi om att man skulle förkasta synen på Jesu tillkommelse. Man skulle mer arbeta på att övertyga massorna att Kristus faktiskt redan bodde i dem som ett globalt "Kristusmedvetande".

Om du studerar Warrens olika uttalanden, finner du att han förvrider skrifterna för att finna olika argument för att vi inte skalll hålla på att studera ändetidens profetior.

Det är ingen hemlighet att även Brian McLaren förkastar Uppenbarelsebokens budskap. Och en som håller med McLaren är New Age - ledaren Barbara Marx Hubbard. Hon har också en liten Kingdom Now -teologi. I boken " Ett alternativ till Harmageddon" så skriver hon: Om tillräckligt många människor kommer samman och tänker positiva tankar om den här jorden, så kommer inte det ändetidsscenario som Uppenbarelseboken beskriver att ske. "

Hubbard skriver även om ett kommande rike då alla skall upptäcka sin potential och undkomma Harmageddon.

Det här innebär ju att vi har fått en rörelse som menar andra saker med kristna ord än det bibeln menar, vilket gör en del predikningar och undervisning väldigt förvillande. När bibeln talar om att se härligheten (Glory) från Gud, Så handlar ju det om att vi förvandlas på insidan så att vi blir mer lik honom och vår gamla människa dör ner.

Men när Apostlarna och Kingdom now talar om härlighet (Glory) så menar de någonting annat. De menar att Guds Riket manifesterar sig synligt på jorden enligt deras teologi. (med guldstoft och ängla fjädrar)

När man nu öppet varnar för ändetidens slutscenario med alla katastrofer och omvälvningar som skall komma över jorden. Så öppnar man automatiskt dörren för att få en hel del kritik och hätska kommentarer. Jo det här känner vi väl till!

 

Tony Campolo

Tony Campolo säger att Kristna som gör en stor sak av att vi lever i den sista tiden och att Jesus tillkommelse står för dörren har orsakat "extremitet" och negativa konsekvenser. Han menar att dessa struntar i bergspredikan och att hjälpa de behövande. De har även en mycket negativ inverkan på världspoitiken och det kan leda till krig.

Campolo menar att de fundamentalistiskt troende är orsaken till att världen är i en sådan oordning. Och det är dessa som står emot den framväxande Emergent andligheten (Mysticismen - Pantheismen).

Rick Warren menar att dessa fundamentalistiska bibeltroende är det 21:a århundradets största fiender och han liknar dem vid Islamistiska fundamentalister. (Terrorister)

Ibland får jag brev som sårar mig och e-mail som uttrycker vad man tycker om mina kommentarer. Här är ett från en pastor: " Jag läste din kommentar kring Purpose Driven Peace Plan. Du tror att din teologi om ändetiden är den klassiskt bibliska. Din tolkning är inte alls som man tolkade bibeln för 180 år sedan. Den var inte ens populär för 75 år sedan. Du står i en total arrogans när du tror att Rick Warrens syn på Guds Rike är fel. "

Det är intressant att se att just aposteln Petrus skrev att förkastandet av biblisk sanning om ändetiden skulle vara kännetecknet starx innan Jesus kommer tillbaka.

2 Pe 3:2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."

Emerging Church talar ofta om ett Guds Rike på jorden men de gör det i andra termer och ord än vad bibeln säger. När vi tänker på de fattiga i Afrika eller ett barn som dör i AIDS så vill ju vi att världen skall vara utan sådant lidande. Men lovar verkligen Jesus en tid av Globalt helande och total avsaknad av lidande och smärta?

Kingdom Now är en mycket dålig frukt

Nej Emerging Church och Kingdom Now teologin är ett utopi-rike. De menar att den köttsliga människan skall kunna bygga upp det i sin egen styrka och kraft. Det riktiga Guds Riket däremot, det är en dårskap för den naturliga ofrälsta människan. Redan själva tanken är en dårskap för henne. Det här visar att deras mänskliga idéer har format deras teologi. Och den mänskliga visdomen är en dårskap inför Gud.

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Så här säger Jes 24 om ändetiden och jag ser inget Kingdom Now rike här, snarare precis tvärtom.

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Jes 24:7 Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. 8 Det är slut med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje. 9 Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den. 10 Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. 11 Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. 12 Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror.

Kingdom Now och allt det här nya i den Kristna Cirkusen vi ser med våra ögon, är beroende av pengar - ja mycket pengar. Offertalen är långa för att håva in så mycket som möjligt för att hjulen skall snurra. I en predikan gick Janne igenom vad det menades att "dricka med de druckna" >> (Mt 24:49)

Här profeteras Jes 24:7-12 att det skall komma en tid när Guds domar drabbar jorden och grunden till all världslig glädje skall förstöras. Att Porten skall slås i spillror, är en profetisk bild på en total hjälplöshet bland de visa i staden som skall ta beslut. (Det gjorde man vid stadens port)

Vad händer nu med den "Kristna Cirkusen"? Jo Porten slås i spillror av svårigheterna som kommer (Mt 7:26-27) Huset ramlar ihop.

Det kommer snart ett mycket bittert uppvaknande för många, som följt sina ledare blint utan att ifrågasätta vart man var på väg. Snart tystnar lovsången för dem som byggt på det jordiska, inga mer häftiga konserter i kyrkorna. Kollekt-talen kommer att tystna. Det blir snart uppenbart vad man har byggt sitt liv på.

Många kommer nu plötsligt att upptäcka att man inte har någon olja (Mt 25) Här hade man nu följt Rick Warrens råd att profetior om att ändetiden, det skall man inte bry sig om. Nu står man där helt villrådiga, vad är det som händer nu då?

Men de som har olja i sina lampor fortsätter att prisa Gud ändå. Lägg märke till att det står att de gör det i elden.

Jes 24:13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad. 14 Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet:15 "Ära därför HERREN i öster (Heb:I ELDEN) ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn." 16 Från jordens ände hör vi lovsånger: "Ära till den Rättfärdige!" Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna.

Jes 24:15 Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.

ELDEN är en bild på den prövning som kommer över hela jorden för att sätta jordens innebyggare på prov.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex) prövningens stund, (ELDEN) som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Det är precis vad som skall ske innan Herrens dag kommer säger Joels Boken. De 3 Stora solförmörkelserna på Datumet 1 AV 2008 - 2010 har inte bara krossat de flesta ekonomier. Utan nu börjar även naturen komma i oordning. Torka och skyfall och väldiga bränder förstör skördarna och priserna stiger och äter upp våra löner.

Joe 1:10 Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat. 11 Stå med skam, ni jordbrukare, jämra er, ni vinodlare, över vetet och över kornet, ty skörden på fälten är förstörd. 12 Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat, granatträdet, palmen och äppelträdet, ja, alla träd på marken har torkat bort, glädjen har vissnat bort från människors barn. 13 Kläd er i säcktyg och klaga, ni präster, jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare, ty matoffer och drickoffer finns inte längre i er Guds hus. 14 Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till HERRENS, er Guds, hus, och ropa till HERREN. 15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse från den Allsmäktige kommer den. 16 Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon, glädje och fröjd från vår Guds hus? 17 Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord, förrådshusen står öde och ladorna förfaller, ty säden har torkat bort. 18 Hur stönar inte boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete. Även fårhjordarna går under. 19 Till dig, HERRE, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt träden på marken. 20 Också de vilda djuren längtar efter dig, ty vattenbäckarna har torkat ut och en eld har förtärt betet i öknen.

Det var precis det här scenariot Elvor fick se i en syn 1990 komma över oss >> Och bibeln ger sitt fulla stöd till synen. Vi har bara sett början än, på den ekonomiska nedgången i världen.

 

UPP 2:10 Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg

Fortsätt till Del 10 >>