Undervisning: Babylon del 2 - Samling kring Eukaristin

<< Tillbaka

I del 1 >> så pekade vi på likheten mellan Latter Rains läror - New Age och Katolska Kyrkans eukaristiske Kristus. Vi citerade en katolsk profet som sa att Jesu tillkommelse var någonting helt annat än vad bibeln lär ut.

På den tiden Lakeland höll på som värst så samlade påven i Australien kristenheten kring sin Eukaristiska Jesus vilket vi tror är en helt annan Jesus än evangeliernas Jesus. Se videon med Roger Oakland - the Eucharistic Christ and the new evangelization >>

Nu ska vi titta lite på vilken andemakt detta verkligen är frågan om. Ed Tarkowski är en före detta Katolik som har en stor insikt i frågan.

Eukaristens (Katolske Jesus) moder (Maria) kommer att avsluta historien, av Ed Tarkowski.

Ed Tarkowski: En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden, och därför att denna ande inte kan vara överallt som Guds Ande kan, så har hon uppträtt på olika platser och i olika former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden men har nu gett profetior som talar om ändens tid genom denna ande.

I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig för att samla ihop ett folk som skall tillbe satan i ett Babyloniskt religiöst system. Den Romersk Katolska Kyrkan har tyvärr accepterat dessa Mariauppenbarelser och det har hjälpt till att förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att komma fram i allt större mått.

Gud varnar alltid sitt folk när en större fara hotar. Daniel hade både drömmar och syner. Och han talade om dem och skrev ner dem. Och det han skrev gäller vår tid. För att vi skall se hur profetiorna som skrevs förut uppfylls med Guds stora plan i fokus av Jesu tillkommelse. Jag var med om att Herren varnade innan Toronto hände och det var faktiskt det som öppnade tjänsten för mig. Och sedan dess så har jag och andra varnat Guds folk för en förökad aktivitet att bedra i den andliga världen. När en person är given att se drömmar och visioner så är han tagen in i den andliga dimensionen i Anden för att han skall få se saker som kommer så att Guds folk inte ska förlora tron när det sker.

 När detta händer så sker det bara och personen ser dessa saker och man kan inte göra något åt det. De bara passerar framför ögonen. Dessa berör och man skriver ner dem och ber över dem. Och man delar dem när man känner att man ska, till kyrkan.

På hemsidan >> titled, "OUR LADY IS APPEARING IN ROME: Messages of 'The Mother of the Eucharist" Det som är intressant är att när jag var inne och studerade denna hemsida så fick i samma ögonblick en äldre syster på min E-mail lista som heter Stephanie en sådan här andlig upplevelse där Anden tog med henne och visade saker för att varna. Detta som Stephanie fick vara med om passade mina (Ed) tankar och farhågor perfekt.

Stephanie: Jag såg olika bilder på Maria och de stod som i en cirkel i rummet och var klädda i olika dräkter. Det var en av dem som jag la speciellt märke till och denna Maria var klädd i brunt och hon tittade på mig. Nu hade alla omringat mig och jag kände mig förvirrad och sjuk. Jag orkade inte att ta mig ur sängen – jag upplevde att det var Marian i brunt som förvirringen och sjukdomen kom ifrån. Hon vädjade till mig med utsträckta armar och sa: jag vill att du överlåter dig till mig. Detta höll på länge tyckte jag men jag kunde bara be Jesus är Herre och hjälp mig! Det kom ut en stor brun spindel från ryggen på henne och den skrämde mig. Nu tog jag mig snart upp ur sängen och gick omkring. Jag kände att jag skulle slå upp Bibeln och då hamnade mina ögon på Luk 1:26 Där det står om Maria och Jesu födelse. Jag förstod inte alls då att detta kunde vara från Gud. Denna andemakt hade ännu inte lämnat rummet jag hörde henne viska: Följ mig! Nu bad jag att detta skulle lämna mig – innan det gjorde det så visade mig anden ”Ett barn omstrålat av solstrålar” (Stefanie 6 april – 77)

 Jag är övertygad att Herren tog med henne in i den andliga dimensionen för att visa vad som pågår i den andliga världen och vad fienden planerar. Han har en plan att bedra och den planen börjar närma sig sitt klimax. Detta var vad jag läste precis samtidigt så hennes uppenbarelse bekräftade bara det jag läste.

Jag läste: Vår madonna har visat sig privat för Marisa Rossi in Rom – Juni – 93 Och hon säger: Jag är Eukaristens moder och hon vill nu sprida en förnyad och starkare hänförelse över hela jorden för detta sakrament. Hon säger: Tala om Eukaristens moder för att hon avslutar historien. Jungfrun öppnar historien och Eukaristens moder avslutar den. Se på hela cirkeln från Jungfrun till Eukaristens moder till Jungfrun. Denna cirkel innehåller alla namn jag fått. Jag är Jesu moder och jag är er moder.

Det bekräftar cirkeln som Stephanie såg om alla Mariorna i rummet. Den sista Marian var ju en bild på den Maria som skulle avsluta historien som Eukaristens moder. Denna visade henne ”kristus” som ett barn badande i solljus.

Barnet som Steph såg var en form av den inkarnerade solguden i det gamla Babylon. (Tammus - Baal) Denna madonna sa at hon skulle avsluta historien genom att föra fram en annan Kristi födelse. Vem symboliserar då denne kristus idag? Jag tror bestämt att Eukaristens moder menar att hon skall avsluta historien genom att föda fram en annan kristi födelse.

Jag kan med frimodighet säga att jag tror att det är The Manifested sons of gods församling (Todd Bentleys) en pånyttfödd mänsklighet som påven säger Maria skall föda fram. I New Age termer handlar det om Barbara Marx Hubbard's förvandling av mänskligheten från Homo Sapien till Homo universalis som är gudamänniskor i guldåldern. Genom historien så har alltid Maria dragit folk till Eukaristen i varje form som hon visar sig i. Denna runda våffla i Katolska Kyrkan har ofta 3 bokstäver tryckta på sig som är den egyptiska formen av den babyloniska treenigheten i solguden.

Den globala ekumeniska kyrkan är på väg till en global nattvardsgudstjänst och jag tror att när det kommer att ske så kommer den gamle babyloniske guden att stiga upp i deras hjärtan i följe med Isis som nu visar sig som Maria och som vill regera över alla. Dessa gamla andemakter kommer att kulminera i en avfallen, förenad kyrka som tar emot den gud som de egentligen tjänar och kommer att förbereda vägen för antikrist. Historien drar sig nu mot sitt slut och Herren varnar sitt folk. Slut ED Tarkowski

Detta skrevs för länge sedan och idag med facit i handen så kan vi konstatera att vi går med allt fastare steg rakt mot det som Ed Tarkowski profeterat om skall ske. Och som Elvor och jag har fått ta emot i varningar från Herren. Ta dig gärna en titt på det som vi tror kan vara en länk till dessa profetiors uppfyllelse nämligen Emerging Church.

Emerging Church av Roger Oakland >> (Video) På tal om att föda här kommer ett uttalande av Francis Frangipane.

Frangipane säger så här – När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, 'In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

Jämför med vad Herrens Ande uppenbarade för Stephanie och Ed. Här får vi svaret på gåtan vem den sista jungfrun är och vad hon gör: Hon blir befruktad med en lögn som föder fram död (Lögnen innebär att de tror att de korporativt/tillsammans blir Kristus) Genom någon slags manifestation och starka under och tecken kommer de att TRO PÅ LÖGNEN! (2 Tess 2) Ed Tarkowskis vän Stephanie fick i sin uppenbarelse från Anden se den inkarnerade solguden i Babylon som ett barn som var omstrålad av solljus! Det är väldigt intresserad för det knyter ihop det ännu mer till Katolska kyrkan – Hans namn är Tammus! Tammus namn betyder ”gjorts perfekt genom eld”.

I Lakeland väckelsen var det så mycket tal om kvinnlighet och kvinnliga änglar att en som skrev om det här sa:

Det är oroväckande att det är så mycket tal om kvinnliga änglar (budbärare) som förlöser olika saker i Lakeland. Du har Emma som en kommentar vi läst tycktes likna Maria. Och en man på ett forum vi var inne på kom med denna undran. Han sa: Jag undrar om det inte är Maria som gömmer sig bakom Todds Emma?

Oj så rätt han kan ha där! Om detta är samma andemakt som den Maria som uppenbarade sig för Ed:s vän Stephanie!?

Denna Maria sa att hon är Eukaristens moder och kommer att avsluta historien genom att föda fram Kristus (Corporate Christ) Nu säger Todd Bentley att han har samma ängel i mötena i Lakeland som Bob Jones påstod födde fram hela Kansas Profetrörelsen. Todd Bentley själv kallar henne för en ”Ängel som föder fram”

I ett nyhetsbrev från Cutting Edge så skrevs en sak som kanske får oss att förstå varför Toronto - Lakeland kan vara ett förberedande för en stor falsk manifestation som kommer att kunna upplevas över hela världen. >>

Där står att tecknet som skall ske straxt innan Antikrist uppenbaras är att man skall skaka och höra ljud. och det var ju exakt det man vittnar om i Lakeland.

Så här säger New Age skall ske genom Alice Bailey

"The Spirit of Peace is hovering close to humanity, seeking opportunity to make His Presence felt. The Spirit of Peace is not an abstract concept but a potent Individual, wielding forces hitherto unfamiliar to our planet. Great Forces are awaiting the hour when They can function as the Liberators and the Deliverers of mankind. But the door to Their entrance must be opened by humanity itself and it will be opened by a united act of the will, expressed through some formula of words and expressed in sound." ["The Externalisation of the Hierarchy", p. 173; Emphasis added] Minutes before Antichrist arises, some seemingly supernatural sound will be heard, and spiritually felt, by everyone on the planet, simultaneously. At no other moment in world history will so many people be so devastatingly impacted at the same moment! This powerful sound is designed to get people looking outward and upward -- even running out of office buildings to look skyward -- to see what caused that heart-felt, soul-jarring sound. Images of Antichrist will appear all over the world simultaneously, speaking to each ethnic group in their own language. The true "Signs and Wonders" will have begun, and will be terribly impactful, leading many precious souls directly into Hell. When this physical - spiritual "sound" hits, people's souls will literally shake like a bowl of jelly. The Bible says that God is going to shake everything that can be shaken, so that those things which cannot be shaken will remain [Haggai 2:6, 21; Joel 3:16; Isaiah 13:13].

I Lakeland en andeutgjutelse igångsatt av en kvinnlig ängel vid namn Emma. (Maria – Himmelens drottning?) Denna ande fick människor att börja skaka våldsamt och de ”drabbade” hörde ljud som av en vissling.

fortsättningen av cutting Edges nyhetsbrev lyder.

Citat: White Magic Transforms Satan's Ministers Det är bedrövligt men sant att Satan kan förvandla både sig själv men också sina egna tjänare till mäktiga personer med en enastående karisma. Det är inte massa saker som sker på någon bakgata det handlar om ej heller handlar det om svart magi.

Nej det är med hjälp av vit magi han förleder massorna. Vit magi har många olika former, men en falsk religion är alltid medlet han använder för att uttrycka den. Ifrån Cain ända till New Age i vår moderna värld så kan du spåra vit magi. Vi måste erkänna att hedendom har genomströmmat vår västvärld. Och att Satan kommer att använda sig av vit magi och förvandla den i teologi när han skall bedra kyrkorna. Det var precis vad som skedde med katolicismen i 3-4 århundradet.

De undervisar fortfarande dessa läror. Det är därför som de kan säga att olika mirakler har skett. De döda visar sig, heligt vatten som jagar iväg demoner, eukaristin som blöder med Jesu verkliga blod, gråtande statyer mm. Det är nu precis samma ande som nu invaderar den karismatiska och evangelikala världen. Satan har nu också startat en ökad tillbedjan av kvinnliga gudar (Todd Bentleys Emma) som är lika i form som den katolska madonnan Maria.

Dalai lama sa nyss till New Age författaren China Galland att den "rangyung" anden, som producerar alla dessa Madonna uppenbarelser I Amerika och I Europa har nu börjat att producera Madonna mirakler även I Kina, Tibet, Indien. Här kommer det exakta citatet: Here is Galland's exact quote: "When I tell him [Dalai Lama] about the reports of the Blessed Mother appearing in the bark of trees in Poland, he concurs [with my initial impression that they are the same as with the Madonnas in China, Tibet, and India.] 'Yes, that would be rangyung , the same thing as we have been talking about, of course, the same thing.' " ["Longing For Darkness", China Galland, p. 93] Tvivla ej! Samma demoniska andemakt som regelbundet producerar ockulta mirakler I Kina och Indien producerar också samma mirakler I länder som är dominerade av den Katolska Kyrkan.

Vit magi är kraften bakom dessa manifestationer, och nu förbereds hela världen för den slutliga ultimata förförelsen Antikrists framträdande. (som enligt Bailey skulle ske genom ett övernaturligt ljud och att människor skulle börja skaka) Eftersom denna madonna nu börjar att uppenbara sig över hela jorden och säger att hon är *Eukaristens moder (*Katolska Kyrkans Jesus) och kräver en ny tillbedjan och hänförelse för detta sakrament.

Så kan vi förstå att genom vit magi så kommer någonting att ske kring den ”andre Jesus” som de säger är bokstavligt närvarande i den katolska nattvarden. T.o.m New Age skribenter som Hubbard talar om denna Eukaristi. Vad skall ske? Vi och många andra tror nu att tiden har närmat sig för -

”En falsk Jesu tillkommelse” Man kommer att uppleva ett övernaturligt ljud samtidigt som man kommer att skaka våldsamt (Alice A Bailey)