OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 5 av 13 "Ancient - Future Worship "

Kommentarer av Janne med blått

"I Emerging Church -kulturen representerar mörker andlighet. Vi kan se detta i buddhisttempel, så väl som i Katolska och Ortodoxa kyrkor. Mörker kommunicerar att någonting allvarligt händer" Dan Kimball

Robert Webber är den som har dragit upp linjerna för denna tillbedjan. Han nämner 3 saker som är nödvändiga för rörelsen.

Eukaristisk tillbedjan (brödet har förvandlats till "Jesus")

Robert Webber uppmanar att vi skall lära av de gamla katolska mystikerna. Webbers lista av böcker som han rekommenderar är Thomas a Kempis, Meister Eckhart, Teresa av Avila, Johannes av Korset, Thomas Aquinas, Thomas Merton och flertalet andra. Alla är katolska mystiker. Webber säger att om vi förkastar dessa mystiker så kommer vårt andliga liv att ta skada.

Åtskilliga av de mystiker Webber radar upp, hade uppenbarelser av en viss kvinna som de trodde var Maria. I en bok som heter Helgon som såg Maria ser vi listan av vilka: Francis av Assissi, Chaterine av Siena, Theresa av Avila, Johannes av Korset, Ignatius av Loyola, och Bernard av Clairvaux. Kan detta ge oss en liten vink om i vilken riktning de här mystiska uppenbarelserna kommer att föra oss?

Jag måste bara ge en kommentar här om Ed Tarkowskis upplevelse kring det här:

Ed Tarkowski: En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden. Därför att denna ande inte kan vara överallt som Guds Ande kan, så har den uppträtt på olika platser och i olika former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden men har nu gett profetior som talar om ändens tid genom denna ande. I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig för att tillbe satan i ett Babyloniskt religiöst system. Den Romersk katolska kyrkan har tyvärr accepterat dessa Mariauppenbarelser och det har hjälpt till att förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att komma fram i allt större mått. Gud varnar alltid sitt folk när en större fara hotar. Daniel hade både drömmar och syner. Han talade om dem och skrev ner dem. Det han skrev gäller vår tid, för att vi skall se hur profetiorna som skrevs förut uppfylls med Guds stora plan i fokus av Jesu tillkommelse.

Jag (Ed) var med om att Herren varnade innan Toronto hände och det var faktiskt det som öppnade tjänsten för mig. Sedan dess har jag och andra varnat Guds folk för en förökad aktivitet att bedra i den andliga världen. När en person är given att se drömmar och visioner så är han (hon) tagen in i den andliga dimensionen i Anden, för att få se saker som kommer, så att Guds folk inte ska förlora tron när det sker. När detta händer så sker det bara och personen ser dessa saker och man kan inte göra något åt det. De bara passerar framför ögonen. Dessa berör och man skriver ner dem och ber över dem. Och man delar dem när man känner att man ska, till kyrkan.

 

Maria Uppenbarelse

På hemsidan >>"OUR LADY IS APPEARING IN ROME: Messages of 'The Mother of the Eucharist (Eukarist = den katolska nattvarden). Det som är intressant är att när jag var inne och studerade denna hemsida så fick i samma ögonblick en äldre syster på min E-mail lista som heter Stephanie en sådan här andlig upplevelse där Anden tog med henne och visade saker för att varna. Detta som Stephanie fick vara med om passade mina (Ed) tankar och farhågor perfekt.

Stephanie: Jag såg olika bilder på Maria och de stod som i en cirkel i rummet och var klädda i olika dräkter. Det var en av dem som jag la speciellt märke till och den Maria var klädd i brunt och hon tittade på mig. Nu hade alla omringat mig och jag kände mig förvirrad och sjuk. Jag orkade inte att ta mig ur sängen – jag upplevde att det var "Marian" i brunt som förvirringen och sjukdomen kom ifrån. Hon vädjade till mig med utsträckta armar och sa: jag vill att du överlåter dig till mig. Detta höll på länge, tyckte jag, men jag kunde bara be Jesus är Herre och hjälp mig! Det kom ut en stor brun spindel från ryggen på henne och den skrämde mig. Nu tog jag mig snart upp ur sängen och gick omkring. Jag kände att jag skulle slå upp Bibeln och då hamnade mina ögon på Luk 1:26 Där det står om Maria och Jesu födelse. Jag förstod inte alls då att detta kunde vara från Gud. Denna andemakt hade ännu inte lämnat rummet jag hörde henne viska: Följ mig! Nu bad jag att detta skulle lämna mig – innan det gjorde det så visade mig anden ”Ett barn omstrålat av solstrålar” (Stefanie 6 april – 77)

Jag är övertygad att Herren tog med henne in i den andliga dimensionen för att visa vad som pågår i den andliga världen och vad fienden planerar. Han har en plan att bedra och den planen börjar närma sig sitt klimax. Detta var vad jag läste precis samtidigt, så hennes uppenbarelse bekräftade bara det jag läste.

Jag läste: Vår madonna har visat sig privat för Marisa Rossi i Rom, juni –93 Och hon säger: Jag är Eukaristens moder och hon vill nu sprida en förnyad och starkare hänförelse över hela jorden för detta sakrament. Hon säger: Tala om Eukaristens moder för att hon avslutar historien. Jungfrun öppnar historien och Eukaristens moder avslutar den. Se på hela cirkeln från Jungfrun till Eukaristens moder till Jungfrun.

Denna cirkel innehåller alla namn jag fått. Jag är Jesu moder och jag är er moder. Det bekräftar cirkeln som Stephanie såg om alla Mariorna i rummet. Den sista Marian var ju en bild på den Maria som skulle avsluta historien som Eukaristens moder. Denna visade henne ”kristus” som ett barn badande i solljus. Barnet som Steph såg var en form av den inkarnerade solguden i det gamla Babylon. Denna madonna sa att hon skulle avsluta historien genom att föra fram en annan Kristi födelse.

Obs! lägg märke till i del 3 att Emerging Church också talar om en ny födelse.

Matthew Fox: Jag ser en ny tid, en ny födelse som är baserat på ett andlig initiativ. Denna födelse vill gå rakt igenom alla kulturer och alla religioner. Den kommer att vara en visdom för alla mystiska traditioner i det globala uppvaknandet: Detta kallar jag för djup Ekumenism.

Vem symboliserar då denne kristus idag? Jag tror bestämt att Eukaristens moder menar att hon skall avsluta historien genom att föda fram en annan kristi födelse. Jag kan med frimodighet säga att jag tror att det är The Manifested sons of gods församling, en pånyttfödd mänsklighet som Påven säger Maria skall föda fram.

I New Age -termer handlar det om Barbara Marx Hubbard's förvandling av mänskligheten från Homo Sapien till Homo universalis som är "gudamänniskor i guldåldern". Genom historien har alltid Maria dragit folk till Eukaristen i varje form som hon visar sig i. Denna runda våffla i Katolska Kyrkan har ofta tre bokstäver tryckta på sig som är den Egyptiska formen av den babyloniska treenigheten i solguden.

 

 

Den globala ekumeniska kyrkan är på väg till en global nattvardsgudstjänst och jag tror att när det kommer att ske så kommer den gamle babyloniske guden att stiga upp i deras hjärtan i följe med Isis som nu visar sig som Maria och som vill regera över alla. Dessa gamla andemakter kommer att kulminera i en avfallen, förenad kyrka som tar emot den gud som de egentligen tjänar och kommer att förbereda vägen för antikrist. Historien drar sig nu mot sitt slut och Herren varnar sitt folk. (Slut ED Tarkowski)

Det är alltså exakt den andemakt som är beskriven i Hes 8 som Israels ledare tillbad. Här ges också en tydlig bild på att de även använde sig av "andningsövningar" för att nå ett "trancetillstånd" för ett högre medvetande.

Hes 8:16 Och han förde mig till den inre förgården till HERRENS hus, och se, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stodo vid pass tjugufem män, som vände ryggarna åt HERRENS tempel och ansiktena åt öster, och som tillbådo solen i öster. Eze 8:17 Och han sade till mig: "Du människobarn, ser du detta? Är det icke nog för Juda hus att bedriva de styggelser som de här hava bedrivit, eftersom de nu ock hava uppfyllt landet med orätt och åter hava förtörnat mig? Se nu hur de sätta vinträdskvisten för näsan! (Mysticism)

Precis samma sak lärs idag ut öppet av många kristna ledare. Kristen djupmeditaion och Kristen Yoga mm. Rick Warren är väl den mest inflytelserike(?) som lär ut den här "styggelsen" idag >>

Emerging Church beskriver även att man använder sig av Labyrinter och Bönestationer för att tillbedja Gud. Där hänger ikoner, ljus, rökelser, mm på väggarna.

"Helig" Labyrint

 

Bönestation för centreringsbön

 

Att trumma fram Jesus är ett nytt sätt att tillbe i kyrkan men det är en urgammal shamanistisk form att kalla fram onda andar. Regena Stith: " Vi sätter oss i en cirkel, ja vi kallar det för en Trumcirkel. Här sitter människor med trummor i en ring. Det här är verkligen ett urgammalt sätt att tillbe, du flyttar verkligen ut ur ditt huvud."

 

Stith berättar att hon först kom i kontakt med kraften i trummorna i slutet av 90 -talet på ett Yogacenter i Massachusetts. Hon kom hem därifrån och sa till sin man: Jag måste skaffa en trumma!

En annan organisation berättar att man trummade över en timme tillsammans, helt unisont. Detta Shamanistiska trummande används för att komma in och nå en Mystisk upplevelse. (Där man upplever sig ett med hela skapelsen)

Professor Johan Malan: Trummorna har en bred betydelse för det ger en harmoni med ditt inre jag. Och med andra människor och med naturen. Avslappning och vila. Trummorna kallar fram andeguider och ger energiflöden. Det hjälper oss att uppnå meditation och trance.

Webber vet att många är misstänksamma mot att de hämtar influenser från Kyrkofäderna. Särskilt när dessa Kyrkofäder är fäder till Katolska Kyrkan. Han försöker därför dela på Romersk Katolskt och Katolsk men det är omöjligt för Romersk Katolsk säger ju själva att den har Apostolisk efterträdelse av Petrus.

Sharon Mann vittnar personligen om sin omvändelse till Katolska Kyrkan. Han medger att "Kyrkofäderna" hade en stor roll i detta. Hon säger: " Jag började med att läsa Kyrkofäderna och jag förstod att om detta var det de trodde, så var de inter protestanter. Katolska bilder har pyntat historien, det kan vi inte förneka. Omvändelsen kom när jag började läsa St Augustinus.

Efter denna läsning ville hon veta mer om katolsk tradition. Hon gick till ett kapell och knäböjde vid en Eukaristisk ceremoni. Där fick hon en upplevelse som förändrade hennes liv.

Hon berättar om den: " Jag knäböjde med 1000 -tals andra inför Eukaristin och gav min tillbedjan till sakramentet. Tårar rann för kinderna. Varje gång som detta sakrament kom nära så snörptes min hals åt och jag kunde inte svälja. Ja detta övertygade mig. Det här måste bara vara Herren som går förbi mig och honom vill jag tillbe och ära. Men om han inte var där, så var detta avguderi. Veckan som kom tömdes mina argument emot det. Jag ville inte vara protestant längre ".

Precis som det här riskerar Emerging Church göra med sin mystik. De kommer att leda miljoner rakt i armarna på Katolska Kyrkan.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

Paulus varnar för att när han försvunnit skulle "ulvar" komma in i kyrkan och skada de troende. Från det 1:a till det 3:e århundradet, var det många som övergav vad Skriften sade. Många följde män som hade haft en massa upplevelser som de tolkade Bibeln utifrån. Dessa lärde ut nya häftiga metoder att få kontakt med Gud på. Emerging Church -folket ser ut att gå exakt samma väg. Guds ord ger ljus och om vi byter ut hans ord mot människotankar, får vi automatiskt mörker.

Som det var i den första kyrkan kommer det att bli i den sista.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Det som sker är att en "annan Jesus" smyger sig in och ersätter den sanne Jesus genom en "annan ande". För om vi inte tillber den sanne Jesus på rätt sätt så tar villfarelsens ande över >>

Översättning och kommentar: Janne Ohlin

Fortsätt till del 6 >>