Profetiskt: Tecknen i Jupiter - Venus

<< Tillbaka

 

Upp 13:4 Och de tillbad draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet de tillbad och vilddjuret och sade Vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? 5 Och det fick en mun sig given som talade stora ord och vad hädiskt var och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader. (3 1/2 år)

Hela världen kommer samman både religiöst och politiskt för att bygga upp ett Babylon som skall få råda över jorden. Men dess tid är bestämd av Gud. Och det är märkligt att tiden motsvarar samma tidsrymd som Jesus verkade här på jorden. Nästan dagligen hör vi hur vi behöver en världsregering för att kunna lösa de globala frågorna och det låter så väldigt bra mänskligt sett. Det är just nu en febril aktivitet att flytta makten uppåt i den stora globala pyramiden.

Här kommer nu fortsättningen på våra funderingar från den 30/7-09 >>

Vi får idag den 1/8 reda på någonting otroligt nämligen att samtidigt som tecknet på Jupiter så skedde också ett tecken på Venus >>

En del kan nog tycka det är konstigt att vi ska kolla i himlen efter tecken, Det skall du som kristen givetvis inte ha som din teologiska eller eskatologiska grund. Nej men som tidstecken kan det ju vara intressant. För Jesus själv sa ju att det skall komma stora tecken i himlen.

Luk 21:11 och det skall bli stora jordbävningar, så också hungersnöd och farsoter (svininfluensan) på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen.

Vad är ett tecken? Jo ett tecken är en bekräftan på att någonting som Jesus har sagt kommer att ske. New agarna kollar ju också efter tecken. Men de skall få falska tecken som bedrar.

Alltså de tecken som vi nu kommer att ta upp här skall varna den sant troende för att Antikrist och den Falske Profeten skall komma. Medan för New Agarna så är det ett tecken på att Maitreya och deras nya tidsålder skall bryta in. Onda andar har i många år talat genom medier om att olika saker kommer att ske före Matreya kommer (Antikrist) Och Satan får nu tillåtelse att se till så att dessa falska lögn tecken sker för att bedra.

Men vi som tror på bibelns budskap vi vet att denne antikrist med sin falska fred kommer att komma före Jesu tillkommelse. Det är vårt kristna hopp. Vi kommer nog att ropa av hjärtat till vår brudgum: Maranatha!(Kom vår Herre kom)

Här följer nu del 2 i vår serie om de nya tecknen i himlen och dess eventuella betydelse. Del 1 >> från den 31/7. I 1:a delen så kopplade vi ihop tecknet i Jupiter med Rom och den eventuelle falske profeten.

Tecknen som kom samma dag den 19:e juli på Jupiter och Venus – är det tecken för två gestalter som kommer att bedra en hel värld? Den falske profeten (Jupiter) och antikrist själv nämligen, konungen i Babylon (Venus).

Venus är stjärnan som kallas för morgonstjärnan. Jesus kallas även för detta i Uppenbarelseboken, men det finns en annan som vill göra det, nämligen Satan. Venus används för Antikrist. Venus är ett stort tecken för New Age och deras kommande Maitreya. Det är också kopplat till Babylon men nu gäller det konungen i Babylon och den kommande Antikrist. >> och >> och >>

Jes 14:12 Hur har du inte fallit ifrån himmelen du strålande morgonstjärna! (Venus) Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! 13 Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himlen högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. 14 Jag vill stiga upp över molnens höjder göra mig lik den Högste

Satan kastas ner till Jorden och har en kort tid upprättar Babylon = Upp 13 och råder i 3 1/2 år (tidens slut)

Här har alltså konungen i Babylon försökt att ta den sanna morgonstjärnans plats. Konungen i Babylon får också titeln folkens förgörare. Förgörare här på hebreiska har betydelsen av den som lägger nationer under sig och försvagar länderna.

Har du tänkt på att det är precis vad som sker i EU och även globalt i FN. Nationerna lämnar sin egen suveränitet i händerna på en global struktur. På toppen av denna struktur kommer det snart en ledare, som kallas för antikrist i Bibeln.

Det här är också tecken för en ockult värld att deras store ledare är på väg. Men samtidigt så är det en varning för oss att ta oss i akt och vaka, för antikrists tillkommelse kommer med stora falska under och tecken för att bedra.

EU sades vara ett europeiskt samarbete från början men har genom Javier Solana och andra nu växt och blivit ett i det närmsta globalt projekt. Man har alltså börjat lägga nationers suveränitet under sig i fredens och säkerhetens namn. Javier Solana sade för ett tag sedan någonting chockerade. Låt Palestina gå med i FN så kan vi sedan tvinga Israel till fred inom FN:s ramar.

Påven sa ungefär samma sak i sitt tal den 7/7 – 09 >> och >>

New World Order handlar om att ge FN makten över nationerna och det är troligen detta som Uppenbarelseboken 13 beskriver. Det här förslaget kom alltså från Javier Solana och från påven. Dessa två förespråkare har med andra ord sagt precis det som Jes 14 säger att antikrist skall göra.

Men varifrån kom egentligen förslaget? Vi tror att det kom från satan själv. Ni har väl inte missat de nyheter vi förmedlat om att Eufrat torkar ut? Vi skrev om det i en fundering för ett tag sedan >>

Där varnade vi för att vi upplevde att villfarelsen kommer att öka nu.

I bibeltexten står det om tre orena andar som går ut för att samla mänskligheten till Harmageddon. Enligt Irwin Baxter >> betyder det att man samlar ihop FN till strid emot Israel. (vi ser en början nu?)

Upp 16:13 Och ur drakens gap (Satan) och ur vilddjurets gap (Antikrist + FN:s ?) och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. 14 De är nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 (Se, jag kommer såsom en tjuv salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte måste gå naken, och man får se hans skam.) 16 Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Kommer vi nu att uppleva en våg av antisemitism och en förföljesle av församlingen?

Solana, påven och även Obama vill tydligen att FN skall lägga Israel – Palestinafrågan under sig för att kunna sätta press på Israel. För att få till en fred och en delning av landet och Jerusalem. Vi tror att det snart kommer att kosta på att vara Israelvän.

Paddorna (andarna) har redan börjat samla alla världens folk (FN) mot det lilla landet Israel som är Guds egendom. Hur kommer det att sluta? Jo, med historiens mest välsignade ögonblick sedan Golgata, nämligen Jesu återkomst.

Upp 19:11 Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter Trofast och sannfärdig och han dömer och strider i rättfärdighet.
12 Hans ögon var såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv.
13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är "Guds Ord".
14 Och honom följde, på vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.
15 Och från hans mun utgick ett skarpt svärd (sanningen) varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
16 Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: Konungarnas konung och herrarnas herre.
17 Och jag såg en ängel stå i solen och denne ropade med hög röst och se till alla fåglar som flög fram uppe i himlarymden. Kom hit, församla er till Guds stora gästabud,
18 för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora.
19 Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara.
20 Och vilddjuret blev gripet därjämte ock den falske profeten som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blev de levande kastade i eldsjön som brann med svavel.
21 Och de andra blev dräpta med ryttarens svärd, det som utgick från hans mun; och alla fåglar blev mättade av deras kött.

Ohlins
Göteborg