Hebreiska & Grekiska ord

För att du ska få en intressant bibelläsning rekommenderas att ladda hem E-sword >> Där finns King James med Strongs - Hebreiska - Grekiska och även Svenska 1917 års översättning + massor av kommentarer till bibeln helt gratis. Där kan man även söka på numren på orden och se varje ställe i bibeln där dessa förekommer.

 

Grekiska ordstudier

 

    25 Agape – Mycket tal idag om kärlek men vad är Guds kärlek  (Agape) >> & >>
   96 Adokimos - Något som efter en test är befunnet inte hålla provet >> 
154 Aiteo - Det handlar om bön och i vilken attityd vi skall komma inför honom >> 
212 Alazoneia – Viktigt ord i 1 Joh 2 Det finns i betydelsen av "världen"  >> 
213 Alazon - Finns i världen - En kraft som är rotat i själen >> 
225 Aletheia - En avtäckande realitet som befriar  >> 
458 Anomia - Laglöshet - (förbjuden mat) >> även  (Profetiskt)  >> 
506 Anupotaktos = Uppror (laglöshet) >> 
529 Apantesisi - Komma emot för att möta någon >> 
769/772 Astheneia
- Sjukdom, svaghet, att ej ha kraft att stå emot synd >> 1/3-14
859 Aphesis - Fullständig förlåtelse från Gud >>
1097 Ginosko -
Lära känna genom erfarenhet och levande beröring >> 
1127 Gregoreuo -
Att vaka och hålla sig vaken. Vaka på stegen så att man inte halkar. >> 
1141 Daimoniodes - Demonisk >> 
1209 Dechomai - Att ta emot något som erbjuds >> 
1289 Diakonos– Den lägsta platsen i huset – Den som öppnade dörren när någon knackade  >>
1394 DosisEn gåva! >> – Ett litet studie.
1401 Doulos - >> (Eng) En frivillig slav - Änglarna är också Doulos (Upp 19) 
1411 Dunamis - Guds kraft från höjden - men det betyder mycket mer än så >> 
1492 Eido -
När en teori blir levande och upplevt (Intuition) >> 
1497 Eidolon - Avgudadyrkan >> 
1537 EX - Preposition Ut igenom någonting  >>
1519 Eis - Preposition: En rörelse in emot centrum av något >> 
1746 Enduo -
Ikläda – Sjunka in i  >>
1860 Epaggelia – Löfte, Men också Gudomlig visshet och övertygelse. Detta ord reflekterar tro >>
1870 Epaischunomai - Att komma på skam, Deformeras och Vanäras >> 
1922 Epignosis – Det här är ett viktigt ord  >>
1391 Doxa - Härligheten som förvandlar ditt liv >>
2052 Eritheia -
En som söker sitt eget (Profetiskt) >> 
2014 Epiphaino - När Gud lyser på dig >> 
2101 Euarestos - Välbehaglig - Göras passande >> 
2250 Hemera - Dag men även Tidsperiod - (Heb - Yom) >> 
2300 Theaomai - Att skåda Herrens härlighet och förvandlas >> 
2343 Thesaurizo
Betyder att lagra upp saker i förråd >> Intressant läsning!
2390 Iaomai - Botad, Helad, Göras hel >> 
2537 Kainos
= NYTT , Men ordet hänsyftar på något kvalitativt renoverat nytt >>
2643 Katallagge = Försoning = Att inväxla till ett rätt värde >>
2904 Kratos - En regerande auktoritär kraft – Gud har all kratos >>
3056 Logos - Det skrivna ordet, Men det betyder mera Guds Logos uttrycker Guds planer  >>
3140 - 42 Marturia - Ordet martyr - Överbevisning i en Rättegång >>
3308 Merimna - Oron i denna tidsålder förstör din personlighet >>
3340 Metanoeo -
Omvändelse att byta väg och tänka annorlunda >>  
3410 Hora - 1 Timma, en tidsperiod mellan 2 punkter (Profetiskt) >> 
3670 Homologos -
Bekänna Lika med Logos - Guds plan >> 
3700 Optanomai - Handlar om att se med sina ögon och förstå det du ser. >> 
3841 Pantokrator -
El Shaddai - Den Allsmäktige >> 
3952 Parousia - Att komma emot någon i ett möte och en personlig närvaro >> 
3980 Peitharcheo
- Att lyda en härskare och hans ord (Ett mycket intressant ord) >> 
4088 Pikria – Bitterhet, Bitter Galla >>
4102 Pistis - TRO och övertygelse och att ge upp inför Gud >> 
4190 Poneros
- Ondska – Hur Gud ser på saken är intressant! >>
4297 Prokopto - Gå före och göra en väg genom att hugga >>
4318 Prosagoge - Att få tillträde inför en konung >>
4413 Protos -
Nästan samma betydelse som Heb 7225 Reshiyth (Profetiskt) >> 
4506 Rhuomai -
Frälsa genom att dra bort från faran (floden) >>
4592 Semeion -
Tecken på att Guds rådslut går i fullbordan >> 
4653 Skotia -
Mörker och syndens konsekvens >>
4735 Stephanos - Krans eller  Krona - vår segerlön >> 
4741 Steritzo -
Att styrka , Göra fast , Bekräfta, Vända sig i en speciell riktning >> 
4893 Suneidesis -
Samvetet - Det är dörren Herren kommer in igenom >> 
5319 Phaneroo - Lysa fram och göra synligt det vår öga inte kan se >> 
5046 Teleios - Vara hel och uppfylld samma som Hebreiska 8549 Tamiym >>
5244 HuperEphanos - Högmod– stolthet Har vi det i våra liv så kommer Gud att vara emot oss >>
5351 Phteiro - Förtorka, Förbränna, Skrumpna, Göra vissen mm >> 
5590 Psuche -
Personligheten hos en individ hennes själsliv >> 
5611 Horaios - Underbara gärningar som sker vid rätt tid >>

 

Hebreiska ordstudier

 

      1 Av = Fader + 1121 Ben - Son orden ger oss ljus över Guds Plan >>
  205 Avon - Laglöshet på Hebreiska (rot  5753 avah) >>
  216 Or
Ljus och Ordning – Gud skapar ordning i kaoset genom sitt Ljus >>
  430 Elohim  Gud se 1 Mos 1:1 >> 
  982 Batach
- Tro och trofasthet och att omslutas av en mur (Yesua) >> 7/1
1697 DabarOrdet har nästan samma betydelse som Logos i NT  >>
2455 Chol - Betyder att göra profan eller ohelig >> 
2502 Chalats - Dra någon från faran - Styrka någon genom att närvara >> Del 2 >> 
3034 Yadah - Lovprisning - upplyfta händer och överlåtelse och kapitulation. >>
3045 Yada -
Lära känna genom erfarenhet och beröring >> 
3117 YOM -
En dag eller en tidsperiod (Profetiskt) >> 
3467 Yasha -
Frälsning genom att en väg öppnas genom svårigheten >> 
3474 Yashar -
En jämnad väg, Att vara uppriktig, Göras passande, Ledas >> 
3820 LevHjärta – Sinne – Inre människan >> 
4148 Musar- Korrigering och fostran av Gud >>  
5493 Sur -
Att ta bort , Att stänga igen, Att gå på sidan av >>
5641 Sathar
– Gömma undan – Dra sig undan – Gömma under >>
6075 Awphal  -  Betydelse: Att svälla (Jäst Deg)(Syrat) Att upphöja sig själv.  >>
6175 Arowm - Ormens list, Avtäcka, Göra naken, Manifestera >> 
6960 Qavah
– Läs vad det betyder att vänta på Gud >>
7121 Qarah- Kalla, Ropa ut, Bekosta behoven >>
7225 Reshiyth -
Begynnelsen ,Den förste ,Chefen (Profetiskt) >>
7533 Ratsats -
Förtrycka krossas >>   
7563 Rasha
– Att vara ond – men vad betyder det mer i Guds ögon? >>
7701 Shode - Överleva en katastrof, Rövare (Tjuven)(Profetiskt) >> 
7965 Shalom - Frid - Fullhet - Att vara hel och välsignad >> 
8085 Shema - Lyssna - Förstå - och göra >> 
8394 Tabuwn
– Ordet är besläktat med 1922 Epignosis på Grekiska och är Intressant  >>
8451 Torah Det här ordet är mycket missuppfattat – Det betyder egentligen undervisning –  >>  & >> 
Bokstaven Ayin Det finns mer bakom en bokstav än bara bokstaven  >>